Uutislistaukseen

Piispanvaalin ehdokasasettelu alkaa 17.6. Lapuan hiippakunnassa

Lapuan hiippakunnan piispanvaalin ehdokasasettelu alkaa 17.6. ja kestää 17.8. kello 16 saakka. Vähintään 30 äänioikeutettua voi muodostaa valitsijayhdistyksen, jolla on oikeus asettaa pappi ehdolle vaalissa.

Piispanvaalissa on noin 950 äänioikeutettua. Lapuan hiippakunnan seurakunnat ovat touko-kesäkuussa valinneet vaalia varten 452 maallikkovalitsijaa. Lisäksi äänioikeutettuja ovat kaikki hiippakunnan papit ja virassa olevat lehtorit, hiippakunnasta valitut seitsemän kirkolliskokousedustajaa, hiippakuntavaltuuston 14 maallikkojäsentä, hiippakunnasta valittu kirkkohallituksen täysistunnon maallikkojäsen, tuomiokapitulin maallikkojäsen sekä lakimiesasessori.

Piispanvaali toimitetaan tiistaina 2. marraskuuta. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen vaalikierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisen kierroksen vaalipäivä on tiistai 23. marraskuuta.

Uuden piispan on määrä aloittaa virassaan 1. helmikuuta 2022. Arkkipiispa Tapio Luoma vihkii hänet piispan virkaan Lapuan tuomiokirkossa sunnuntaina 6. helmikuuta. Lapuan hiippakunnan nykyinen piispa Simo Peura jää eläkkeelle helmikuun alussa.

16.6.2021 15.09