Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 26.1.2022

- Kirkkoneuvosto hyväksyi suunnitelman seurakunnan ja sen hallinnoimien rahastojen omistamien asuntojen realisoimiseksi. Seurakunta on luopumassa 95 sijoitushuoneistosta. Asunnoista 83 on kerrostalo- ja 12 rivitalohuoneistoja. Niistä 44 on seurakunnan ja 51 sen hallinnoimien rahastojen omistamia. Asunnot sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. Asuntokannan markkina-arvo on Aveon Real Estate Oy:n laatiman selvityksen mukaan noin 5,8–7 miljoonaa euroa. Kiinteistöstrategian linjauksen mukaan asuntoja ja liikehuoneistoja säilytetään seurakunnan omistuksessa vain, jos omistaminen on tarkoituksenmukaista sijoitustoiminnan perusteella.

- Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle muutoksia seurakunnan johtovirkoihin. Jyväskylän seurakuntaan esitetään perustettavaksi henkilöstöjohtajan virka, johon siirtyy nykyinen hallintojohtaja Anu Hanhinen. Muita muutoksia ovat hallintojohtajan viran tehtävänkuvan ja kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen sekä talouspäällikön viran muuttaminen talousjohtajaksi sekä myös tämän viran tehtävänkuvan ja kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen. Valmistelussa on taustalla muun muassa viimevuotisessa piispantarkastuksessa saatu evästys siitä, että seurakunnan hallintoon tulisi kohdistaa lisäresurssia.

- Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan vastauksen Siiri Muhosen ja kolmen muun kirkkovaltuutetun jättämään valtuustoaloitteeseen ja että kirkkovaltuusto lisäksi ilmaisee pitävänsä tärkeänä, että isosten ja yövahtien nykyistä leirikohtaista palkkiota voitaisiin korottaa 10 eurolla jo vuoden 2022 rippikoululeireistä alkaen. Palkkio on pitkään ollut 60 euroa. Pohjaesitys hyväksyttiin sillä täydennyksellä, että Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan edellytetään jatkavan asian valmistelua vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydessä tarkastellen muun muassa palkkion suuruutta ja isostehtävän suhdetta toisaalta vapaaehtoistyöhön ja toisaalta työsopimussuhteisiin tehtäviin.
 

26.1.2022 20.42