Tietosuojaseloste valokuvista ja videotallenteista

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Jyväskylän seurakunta
PL 103, Vapaudenkatu 47 (Seurakuntatoimisto)
40101 Jyväskylä
jyvaskylan.seurakunta@evl.fi

Yhteyshenkilö:
Anni Suuronen
PL 103, Vapaudenkatu 47
40101 Jyväskylä
050 340 0684
anni.suuronen@evl.fi

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

Valokuvia ja videoita käytetään seurakunnan viestinnällisissä tarkoituksissa ja toiminnan dokumentoinnissa jälkipolville. Toiminnan ja eri tilaisuuksien yhteydessä otettuja valokuvia ja videoita voidaan julkaista seurakunnan verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja painotuotteissa.

3. Minkä takia seurakunta/seurakuntayhtymä saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Valokuvien ja videoiden keräämiselle ja säilyttämiselle oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukainen seurakunnan oikeutettu etu dokumentoida ja viestiä omasta toiminnastaan ja siihen osallistuvista henkilöistä. Tällä tavoin seurakunta myös kerää historiatietoa yleisessä arkistointitarkoituksessa.  

4. Minkälaisia henkilötietoja seurakunta/seurakuntayhtymä käsittelee?

Jos valokuvassa tai videossa esiintyvä henkilö on tunnistettavissa, kyse on henkilötiedosta ja sen käsittelystä. Valokuvan tai videon metatietoihin voidaan lisätä kuvassa tai videolla esiintyvän henkilön nimi, ammatti, ikä tai muu häntä kuvaava tieto. Lisäksi metatietoihin merkitään valokuvan tai videon ottajan nimi sekä kuvaus-päivämäärä, paikka ja aihe.

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Tiedot ovat syntyneet seurakunnan omassa toiminnassa. 

6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Seurakunnan toimintaa keskeisesti kuvaavia valokuvia ja vidoita säilytetään pysyvästi. Muut valokuvat ja videot ovat määräajan säilytettäviä. Valokuvaus- ja videointilupa-asiakirjaa säilytetään seurakunnan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

7. Minne tietoja luovutetaan?

Lähtökohtaisesti valokuvia tai videoita ei luovuteta seurakunnan ulkopuolelle. Seurakunta itse käyttää aineistoa kertoessaan omasta toiminnastaan seurakunnan verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja painotuotteissa. Aineistoa voidaan myös luovuttaa medialle seurakuntaa koskevia juttuja varten.

Seurakunnan asiakirjojen tietoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999).

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä. 

Sinulla on oikeus:

  • pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
  • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
  • peruuttaa antamasi suostumus, kun käsittely perustuu suostumukseesi
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.

10. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700

Seurakunnan/seurakuntayhtymän tietosuojavastaavan yhteystieto:
eija.seuranen@evl.fi

Kuvauslupalappu

Tästä voit ladata tulostettavaksi ja täytettäväksi kuvauslupalapun.