Uutislistaukseen

Jyväskylän seurakunnan aluerakenteen muutoksen suunnittelu etenee

Jyväskylän seurakuntaan ensi vuoden alussa suunnitellut aluerakenteen muutokset ovat tarkentuneet ja etenevät kirkkoneuvostoon 18. toukokuuta.

Uudistusten tavoitteena on keventää ja selkeyttää seurakunnan hallintoa ja vapauttaa näin entistä enemmän työpanosta hallinnosta toimintaan. Kaupunkilaisten arjessa suunniteltu muutos näkyisi niin, että tulevaisuudessa seurakuntalaista lähellä olevaa aluetta kutsutaan alueseurakunnan sijaan lähikirkkoalueeksi. Lähikirkkoalueet muodostuisivat pääosin nykyisen alueseurakuntajaon mukaisesti kirkkojen ympärille. Oman asuinpaikan lähellä sijaitsevan lähikirkon lisäksi voi osallistua toimintaan missä tahansa muussa Jyväskylän kirkossa tai seurakunnan toimipisteessä.

– Toivon, että uudistuksen ja lähikirkkojen toiminnan myötä toteutuisi asuinalueilla kodikasta yhteisöllisyyttä. Samalla toivon, että kaupunkilaiset kokisivat luontevaksi osallistua seurakunnan tapahtumiin koko kaupungin alueella, olemmehan yksi iso Jyväskylän seurakunta, jossa on valtavasti hyviä mahdollisuuksia, sanoo kirkkoherra Arto Viitala.

Uudistuksen yhteydessä muodostettaisiin lähikirkkoalueiden ohella myös neljä hallintoon ja työnjohtoon painottuvaa aluetta, esimerkiksi nykyisen yhdeksän alueneuvoston sijasta olisi neljä aluejohtokuntaa.

Kirkkoneuvosto päättää kokouksessaan, lähettääkö se alueellisen hallinto- ja toimintaorganisaation mallin kirkkovaltuustolle 31. toukokuuta.


Rakenneselvitystyörymän loppuraportti on kirkkoneuvoston esityslistan liitteenä.

 

 

13.5.2022 14.14