Uutislistaukseen

Jyväskylän seurakunnan kiinteistökauppoja käsitellään Helsingin hallinto-oikeudessa

Jyväskylän seurakunnan kiinteistökauppoja ja asiaan liittyviä valituksia koskeneesta Kirkkohallituksen päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituksen tekivät kirkkovaltuutetut Pertti Reinikainen ja Heimo Lajunen.

Kirkkohallitus vahvisti täysistunnossaan 22.3.2022 Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksen hyväksyä esisopimus seurakunnan ja Järvi-Suomen Asunnot Oy:n välisistä kiinteistökaupoista. Kirkkohallitus kumosi samalla päätöksestä tehdyt valitukset. 

Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi 24.3.2021 esisopimuksen seurakunnan ja Järvi-Suomen Asunnot Oy:n välisistä kiinteistökaupoista. Sopimus koskee neljää käytöstä poistettua seurakuntakeskusta tontteineen sekä Palokassa sijaitsevaa rakentamatonta asemakaavatonttia. Kyseiset seurakuntakeskukset ovat Lohikosken, Halssilan ja Huhtasuon seurakuntakeskukset sekä Keskusseurakuntatalo.  

Valituksen myötä Jyväskylän kirkkovaltuuston päätös 24.3.2021 ei ole toistaiseksi lainvoimainen.

Lisätiedot:
Hallintojohtaja Anu Hanhinen, Jyväskylän seurakunta
anu.hanhinen@evl.fi, 050 340 9888
 

16.5.2022 15.37