Uutislistaukseen

Palveleva puhelin kouluttaa uusia päivystäjiä

Palvelevan puhelimen päivystäjä kuuntelee muttei tyrkytä omia neuvojaan. Yksinäisyys on suurin käytyjen puhelinkeskustelujen aihe. Se heijastelee mielenterveyskysymyksissä, parisuhdeongelmissa ja työpaikan sosiaalisissa suhteissa.
pp_logo_THUMB.jpg

Palvelevan puhelimen päivystäjä auttaa kuuntelemalla ja keskustelemalla. Hän ei tyrkytä omia neuvojaan vaan tukee yhteydenottajaa löytämään itse elämäänsä parhaiten sopivia ratkaisuja.
Palveleva puhelin etsii ja kouluttaa syksyllä uusia päivystäjiä.Päivystäjien peruskurssi alkaa marraskuussa. Siihen kuuluu vuoden aikana viisi koulutuspäivää, tutustuminen päivystykseen sekä työnohjaus.
Yksinäisyys on suurin keskustelujen aihe. Se heijastelee mielenterveyskysymyksissä, parisuhdeongelmissa ja työpaikan sosiaalisissa suhteissa. Päivystys on vapaaehtoistyötä. Aloituskoulutuksen lisäksi Palveleva puhelin tarjoaa päivystäjille säännöllistä työnohjausta ja jatkokoulutusta. Päivystäjän tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.
Palvelevaan puhelimeen soittajan ei tarvitse esitellä itseään, ja myös päivystäjä toimii nimettömänä. Käydyt keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Palveleva puhelin on evankelis-luterilaisenkirkon auttava puhelin, joka palvelee kaikkialla Suomessa. Keski-Suomessa toimintaa on ollut jo 47 vuotta.
Toiminnan alkuaikoina Palvelevassa puhelimessa oli pääasiassa seurakunnan työntekijöitä vastaajina. Nykyään vapaaehtoisten päivystäjien osuus on huomattavasti suurempi.
Yksinäisyys on suurin keskustelujen aihe. Se heijastelee mielenterveyskysymyksissä, parisuhdeongelmissa ja työpaikan sosiaalisissa suhteissa.
– Myös muut ihmissuhdeongelmat ovat keskeisesti esillä käydyissä keskusteluissa, kertoo Palvelevan puhelimen ja perhetyön toiminnanohjaaja Jaana Ristonmaa.
Palvelevaan puhelimeen soittajat haluavat  jakaa ajatuksiaan hengellisistä kysymyksistä, elämänarvoista, elämäntavasta sekä kasvatuksesta ja perhe-elämästä.
– Keskustelu ja asioiden jakaminen voi auttaa monia ajautumasta syvempiin elämän kriiseihin, Ristonmaa uskoo.


Palvelevan puhelimen peruskurssi alkaa marraskuussa. Kurssista kiinnostuneet haastatellaan ennen peruskurssille valitsemista. Päivystäjät sitoutuvat päivystämiseen, työnohjaukseen ja jatkokoulutuksiin. Päivystäjän tulee olla ev.lut. seurakunnan jäsen.
Ilmoittautumiset: Jaana Ristonmaa, Palvelevan puhelimen ja perhetyön toiminnanohjaaja 050 307 6734, jaana.ristonmaa@evl.fi

10.8.2016 10.50