Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 24.8.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle: Johtavien pappien ja tiimiesihenkilöiden tehtävät määräaikaisia

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan keskiviikkona 24.8. esittää kirkkovaltuustolle, että vuodenvaihteessa muuttuvassa Jyväskylän seurakunnan organisaatiossa johtavan papin tehtävästä tulisi rakennetyöryhmän raportissa kuvatulla tavalla kuuden vuoden määräaikainen tehtävä.

Myös tiimiesihenkilön tehtävää esitetään rakennetyöryhmän raportissa kuvatulla tavalla määräaikaiseksi. Määräaikaisuuden kesto olisi neljä vuotta.

Kirkkoneuvosto ratkaisi asian määräaikaisuuksien pohtimista varten alkukesällä perustetun erillisen työryhmän raportin pohjalta.

Asiasta käytiin laaja keskustelu.

Raija Sipinen esitti kokouksessa johtavan papin virkaa pysyväksi. Tuulikki Väliniemi kannatti Sipisen esitystä sekä esitti, että myöskään tiimiesihenkilön tehtävä ei olisi määräaikainen. Väliniemen esitys ei saanut kannatusta, mutta johtavan papin virasta äänestettiin, ja määräaikaisuuteen päädyttiin äänin 9-4. Väliniemi jätti eriävän mielipiteen.

Taulumäen vastuupapiksi esitetään Markus Partasta

Kirkkoneuvosto esittää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille, että Jyväskylän seurakunnan XVI seurakuntapastorin virkaan (Yhteinen seurakuntatyö, vakanssi nro 32) annetaan viranhoitomääräys marraskuun alusta alkaen pastori Markus Partaselle.

 

Uutisessa lause korjattu oikeaan muotoon 25.8.: Kirkkoneuvosto ratkaisi asian työryhmän raportin pohjalta, ei työryhmän esityksen mukaisesti.

24.8.2022 19.49