Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston päätöksiä 7.9.

Keijo Mattilasta Jyväskylän seurakunnan hallintojohtaja 
Jyväskylän seurakunnan hallintojohtajan virkaan valittiin 51-vuotias oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Keijo Mattila. Hän aloittaa tehtävässään marraskuun alussa. Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto teki päätöksen kirkkoneuvoston esityksestä kokouksessaan keskiviikkona 7. syyskuuta.
Mattila oli myös haastattelutyöryhmän esitys. Virkaa haki uuden hakuajan jälkeen kuusi henkilöä, joista yksi ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta. Kelpoisuusvaatimus hallintojohtajan virkaan on ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys hallintoon ja soveltuvuus johtamistehtävään. 
Keijo Mattila siirtyy virkaan Lapin aluehallintoviraston lakiasiain päällikön tehtävistä.  


Johtavan papin ja tiimiesihenkilön tehtävistä määräaikaisia

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan keskiviikkona 7. syyskuuta, että vuodenvaihteessa muuttuvassa Jyväskylän seurakunnan organisaatiossa johtavan papin tehtävästä tulee kuuden vuoden määräaikainen tehtävä. Myös tiimiesihenkilön tehtävä päätettiin määräaikaiseksi. Tehtävässä määräaikaisuuden kesto on neljä vuotta.

Pipsa Wilhelms esitti Eila Tiaisen kannattamana, että johtavan papin tehtävästä tehdään vakinainen niin, että kappalaisen virkaan sisällytetään pysyvä johtavan papin tehtävä. Asiasta äänestettiin, ja määräaikaisuuteen päädyttiin äänin 23-12, yksi tyhjä.

Alueen johtava pappi johtaa alueen seurakunnallista toimintaa yhdessä alueneuvoston kanssa. Hänen virkapaikkansa voi olla missä tahansa kyseisen alueen toimipaikoista. Johtava pappi ei ole erityisesti vastuussa yhdestä lähialueesta, vaan vastaa kokonaisuuden johtamisesta. Johtavan papin työhön sisältyy paljon hallinnollisia tehtäviä, mutta hän on mukana jumalanpalveluselämän, kirkollisten toimitusten, rippikoulun ja muun seurakuntatyön toteuttamisessa koko alueella erikseen sovittavassa laajuudessa. Pappi myös toimii tiimiesihenkilöiden esihenkilönä.

Mäntykankaan huoltorakennukset korjataan, aurinkopaneelien soveltuvuus selvitetään

Kirkkovaltuusto hyväksyi Mäntykankaan huoltorakennusten peruskorjaushankkeen suunnitelman ja kustannusarvion. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on tarjouspyyntövaiheessa 1 070 000 euroa, josta vuodelle 2023 ajoittuvan lisämäärärahan osuus on 502 000 euroa.

Huoltorakennusten peruskorjaustöille on varattu 568 000 euroa vuodelle 2022. Määrärahan turvin peruskorjaus on aloitettu kuntotutkimuksilla. Tavoitteena on korjata kohde niin, että siitä saadaan käyttäjille viranomaisvaateet täyttävä terveellinen ja turvallinen. Isoimpia korjattavia asioita ovat vesikattojen muuttaminen harjakatoiksi, yläpohjan rakenteellinen korjaaminen, ikkunoiden, läpivientien korjaus, ilmanvaihdon rakentaminen, rakennusten välisten katoksen purkaminen. Varsinaiset korjausrakennustyöt on aikataulutettu alkamaan syksyllä 2022. Töiden on arvioitu kestävän huhtikuun 2023 loppuun. 

Ratkaisun yhteydessä kirkkovaltuusto keskusteli aurinkoenergian hyödyntämisestä laajemminkin seurakunnassa ja päätti selvittää asiaa Mäntykankaan osalta. Liisa Kuparinen esitti laajalla kannatuksella, että Mäntykankaan huoltorakennushankkeessa selvitetään mahdollisuus ja soveltuvuus aurinkopaneeleille.
 

7.9.2022 19.54