Uutislistaukseen

Kirkollisveroprosentti pysyy entisellään

Jyväskylän seurakunnan vuoden 2023 kirkollisveroprosentti säilyy entisellään. Kirkkovaltuusto hyväksyi ensi vuoden veroprosentiksi 1,45.

Veroprosentissa on huomioitu ensi vuoden alusta voimaan tuleva verouudistus, joka siirtää kuntien verotuloja valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Tuloveroista tehtävien vähennysten kohdistuessa nykyistä vähemmän kirkollisveroon seurakuntien verotulot kasvavat.

Jyväskylän seurakunnan taloussuunnitelman mukaan tilikauden tulos vuonna 2023 jää kuitenkin alijäämäiseksi myös kirkollisveron säilyessä ennallaan, vaikka sitä tarkennettaisiin konsulttiyritys Finnish Consulting Group Oy:n kirkollisverotuotoille Jyväskylässä noin 2,5 prosentin kasvua odottavalla ennusteella.

Valtiovarainministeriön mukaan seurakunnan kirkollisveron alentamispaine olisi 0,05 prosenttiyksikköä.
Jyväskylän seurakunnan taloussuunnitelmassa kirkollisverotuloksi tulevana vuonna on arvioitu 22,3 miljoonaa euroa, eli noin 0,6 miljoonaa euroa FCG:n ennustetta vähemmän. Tilikauden tulos on arvioitu noin 1,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

 

11.10.2022 19.02