Uutislistaukseen

Tulevaisuusselonteko puhutti kirkolliskokouksessa

Kirkolliskokous keskusteli vilkkaasti kirkon neljännestä tulevaisuusselonteosta Siunausten signaalit – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko 2022. Lähetekeskustelussa käytettiin lähes 60 puheenvuoroa.

Selontekoa luonnehdittiin erilaiseksi ja kiinnostavaksi, mutta se herätti myös kysymyksiä: Onko kirkon tehtävä julistaa vai kuunnella? Keiden ääni selonteossa kuuluu?

Selonteko lähetettiin tulevaisuusvaliokuntaan. Sitä ehdotettiin lähetettäväksi myös perustevaliokuntaan, mutta ehdotus raukesi äänestyksen jälkeen äänin 63-44.

Selonteko poikkeaa kirkon aiemmista tulevaisuusselonteoista: se ei esitä johtopäätöksiä eikä tilastoja, vaan pyrkii ennakoimaan kirkon tulevaisuutta ihmisiä kuuntelemalla. Siunausten signaalit ovat hiljaisia signaaleja ja ajan merkkejä, joita kuuntelemalla kirkko voisi ylläpitää merkityksellisen yhteyden suomalaisiin.  

Aineisto kerättiin yhdessä seurakuntien kanssa eri puolilla Suomea järjestetyissä signaalihuoneissa. “Siunauksen signaalit” perustuu siis kuunteluun ja vuoropuheluun ihmisten kanssa ja toimii näin kerättyjen signaalien pohjalta keskustelunavauksena.  

Ihminen etsii elämän merkitystä ja toivoa, kaipaa armoa, yhteyttä toisiin ihmisiin ja yhteyttä suurempaan. Monen kysymys on: riitänkö minä, riittääkö armoa minullekin, voisiko minullakin olla jonkinlainen paikka, tulevaisuusvaliokunnan jäsen, Turun piispa Mari Leppänen pohti lähetekeskustelussa.  

Signaalien keruun ja tulevan pohdinnan on tarkoitus jatkua seurakunnissa. Selonteon tavoite on innostaa kirkon työntekijät ja seurakuntalaiset liikkeelle keskustelemaan arjen tasolla ihmisten perimmäisistä kysymyksistä. Verkkosivuilla on annettu ohjeet signaalihuoneiden järjestämiseksi.  

Vuoden 2022 aikana kerätystä aineistoista nousivat erityisen vahvasti esille ihmiskuntaa uhkaavat kriisit. Varsinkin ilmastonmuutos ja nykyisen elämänmuodon kestävyyden rajat herättivät signaalihuoneissa paljon huolta. Kirkolta toivottiin suuntaa kestävälle, sovintoon perustuvalle elämäntavalle, joka ottaa huomioon ympäröivän luonnon kestokyvyn.

Elämän ja kuoleman kysymyksiä sekä kirkon merkitystä nyt ja tulevaisuudessa käsittelevät maininnat kertoivat, mitä kirkolta tarvitaan ja toivotaan. Monissa ihmissuhteita ja perheitä koskevissa pohdinnoissa kiinnitettiin huomio siihen, että kirkko ei voi ohittaa perheiden monimuotoistumista.

Ihmisten arjen tasolta saadulla merkitystiedolla voi olla vaikutusta kirkon tulevaisuuteen. Yhä useampi ihminen ei koe tarvitsevansa kirkon jäsenyyttä elääkseen hyvää elämää. Ihmisillä on kuitenkin tarve löytää elämälle tarkoitus ja merkitys. Selonteko nostaa esille kysymyksen, mikä on kirkon merkitys ja paikka tulevaisuudessa, projektia johtanut kehityspäällikkö Liisa Björklund kertoo.

Kirkko on tätä ennen julkaissut kolme tulevaisuusselontekoa: Vuonna 2010 ilmestyi Kirkko 2020: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko, vuonna 2014 Kirkkona monikulttuurisessa yhteiskunnassa, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuuselonteko ja vuonna 2018 Kirkon kasvatus vuonna 2030.

Kirkolliskokous kokoontuu Turussa 7.11.11.

Tutustu selontekoon verkossaLinkki avautuu uudessa välilehdessä https://evl.fi/siunauksen-signaalit

Seuraa kirkolliskokousta verkossaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
 

9.11.2022 18.03