Uutislistaukseen

Kävelykadun kontti oli suosituin ennakkoäänestyspaikka

Jyväskylän ennakkoäänestyspaikoilla annettiin alustavien tietojen mukaan Jyväskylän osalta 5778 ennakkoääntä. Ennakkoon niillä äänesti siis noin 7,54 prosenttia Jyväskylässä äänioikeutetuista.

Ennakkoäänestys päättyi lauantaina 12.11.

Äänioikeutetuilla oli mahdollisuus äänestää myös muiden seurakuntien ennakkoäänestyspaikoissa. Lopullinen Jyväskylän seurakunnan ennakkoäänestysprosentti selviää, kun postin mukana toimitettavat äänet saadaan lukuun mukaan. Äänestyspisteillä annettujen äänten lisäksi annettiin myös 42 kotiääntä.

Suosituimpia äänestyspaikkoja Jyväskylässä olivat Kävelykadun kontti ja suurten markettien äänestyspisteet. Ennakkoäänestäjien määrä pysyi melko tasaisena läpi viikon. Liikkeelle lähdettiin viime vaaleja rauhallisemmin. Vuonna 2018 ennakkoon äänesti 6 879 seurakuntalaista. Tämä luku sisältää myös postiäänet.
Näissä vaaleissa äänestämään ehtii vielä varsinaisena vaalipäivänä, sunnuntaina 20.11.
 

13.11. kello 9.09 täydennetty Jyväskylän ennakköäänestyspaikkojen alustava ennakkoäänestysprosentti. 14.11. kello 13.03 täydennetty kotiäänten määrä.

12.11.2022 21.10