Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston päätöksiä 13.12.

Jyväskylän seurakunta rahoittaa investointeja pankkilainalla

Jyväskylän seurakunta rahoittaa kiinteistöinvestointeja 10 miljoonan euron pankkilainalla. Kirkkovaltuusto hyväksyi Keski-Suomen Osuuspankin tekemän lainatarjouksen. Laina-aika on 10 vuotta.

Seurakunnan sijoitusten markkina-arvo on laskenut kuluvan vuoden aikana sijoitusmarkkinoiden laskusuhdanteen seurauksena. Suurin osa vuoden 2023 investoinneista nähtiin nykyisessä markkinatilanteessa tarpeelliseksi rahoittaa pankkilainalla sijoitusten realisoinnin sijaan. Vuoden 2023 investointien arvo on 12,5 miljoonaa euroa.

Lehtisaaren rakennustyöt siirtyvät

Kirkkovaltuusto hyväksyi Jyväskylän seurakunnan talousarvion vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024. Tulevan vuoden merkittävimpiä hankkeita ovat Vesalan leirikeskuksen uuden päärakennuksen sekä Keltinmäen ja Vaajakosken kirkkojen peruskorjausten valmistuminen.

Taulumäen kirkon öljylämmityksestä luopumiseen varataan 200 000 euron määräraha jo ensi vuodelle. Vuodelle 2024 siirtyvät muun muassa Lehtisaaren rakennustyöt sekä Mäntykankaan kappelin ja huoltorakennuksen peruskorjaukset.
Vuoden 2023 tilikauden tulos on arvioitu noin 500 000 euroa alijäämäiseksi.
 
Säynätsalon kirkon hankesuunnitelman kustannusarvio on 3,5 miljoonaa

Kirkkovaltuusto hyväksyi Säynätsalon kirkon hankesuunnitelman kustannusarvion, joka on 3,5 miljoonaa euroa. Määräraha jakautuu vuosille 2023 ja 2024.

Kirkko palautetaan remontissa alkuperäiseen asuunsa, ja samalla myös urut sijoitetaan entiselle paikalleen. Peruskorjauksessa uusitaan muun muassa teknisiä järjestelmiä, korjataan rakenteita ja parannetaan ilmanvaihtoa.
Hankesuunnitelman kustannusarvion on vielä alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Säynätsalon kirkko on rakennettu vuonna 1927. Rakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Kirkko on ollut suljettuna sisäilmahaittojen vuoksi lokakuun alusta lähtien.

Tikkakosken tilajärjestelyihin 650 000 euroa

Tikkakosken kirkon tilajärjestelyihin varataan 650 000 euron investointimääräraha. Määräraha jakautuu vuosille 2023 ja 2024. Tilajärjestelyt aloitetaan uuden jäte- ja varastorakennuksen rakentamisella vielä tämän vuoden puolella.
​​​​​​​
Tikkakosken pappilasta luovutaan seurakunnan kiinteistöstrategian mukaisesti. Luopumista on edistetty tutkimalla, kuinka pappilaan sijoitetut toiminnot saadaan sijoitettua seurakuntakeskuksen tiloihin.
 

 

13.12.2022 20.09