Uutislistaukseen

Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvoston päätöksiä 1.2.2023

Uusi sopimus sairaalasielunhoidosta

Jyväskylän seurakunta solmii Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa kevään 2023 aikana uuden sopimuksen sairaalasielunhoidon järjestämisestä Jyväskylässä Sairaala Novassa ja Kyllön sairaalassa. 

Hyvinvointialueuudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on 1.1.2023 siirtynyt Jyväskylän kaupungilta ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Toimintakentän muuttuessa on perusteltua tehdä uusi sopimus sairaalasielunhoidosta yhtenä sopimuksena Jyväskylän seurakunnan ja Keski-Suomen hyvinvointialueen välillä. Uusi sopimus korvaa aiemmat sopimukset ja on voimassa toistaiseksi. 

Rakenneselvityksen neuvottelukunta

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli päätti marraskuussa 2022 käynnistää selvityksen seurakuntajaon uudistamisesta Jyväskylän, Toivakan, Joutsan, Muuramen, Uuraisten, Hankasalmen ja Petäjäveden seurakuntien osalta. Samalla tuomiokapituli määräsi selvitysmieheksi kehittämiskonsultti Sami Lahtiluoman ja asetti selvityksen määräpäiväksi 31.1.2024.

Kirkkoneuvosto valtuutti Lahtiluoman koolle kutsumaan rakenneselvityksen neuvottelukuntaan luottamushenkilöistä kirkkovaltuuston puheenjohtaja Liisa Kuparisen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Erkki Puhalaisen sekä viranhaltijoista kirkkoherra Arto Viitalan ja hallintojohtaja Keijo Mattilan. Selvitysmies on ilmoittanut selvitystyön kuluessa haluavansa kuulla myös kunkin seurakunnan kirkkoneuvostoa ja työyhteisöä.

Kirkollisten symbolien poistaminen luovuttavista kohteista

Kaavalla suojelluissa kirkollisissa rakennuksissa on usein kirkonkelloja, ristejä katolla tai seinillä sekä taidetta julkisivuissa. Rakennusten ollessa alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan kirkolliset symbolit viestivät rakennuksen käyttötarkoitusta ja sitä käyttävän seurakunnan arvoja.

Kun seurakunta lopettaa rakennuksen käytön ja luopuu siitä, eivät rakennukseen kiinnitetyt symbolit enää vastaa alkuperäistä käyttötarkoitusta. Ne tulisi voida poistaa käytön päättyessä, viimeistään silloin, kun seurakunta luopuu rakennuksesta ja se saa uuden käyttötarkoituksen. Jyväskylän seurakunnalla tällaisia kohteita ovat Halssilan, Huhtasuon ja Lohikosken seurakuntakeskukset (kirkot) sekä keskusseurakuntatalo.

Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnan asemakaavalla suojeltujen, suljettujen ja luovuttavien rakennusten rakenteisiin kiinnitetyt nimitykset, kirkolliset ulkoiset symbolit ja taide-esineet pyritään mahdollisuuksien mukaan poistamaan. Jos poistaminen ei teknisistä ja/tai suojelusyistä ole mahdollista, kuuluvat esineet paikalleen jätettyinä kauppaan, kuitenkin siten, että kirkonkellojen soittomahdollisuus estetään kohteiden tulevilta omistajilta. 

2.2.2023 11.00