Uutislistaukseen

Emeritus piispa Yrjö Sariola kuollut

Lauantaina Jyväskylässä kuollut emeritus piispa Yrjö Sariola rakensi ekumeenisia suhteita ja vaikutti laajasti kirkon jumalanpalveluselämän kehittämiseen.

Lapuan hiippakunnan piispa emeritus, teologian tohtori Yrjö Sariola kuoli lauantaina 10. syyskuuta 2016 Jyväskylässä 84 vuoden iässä. Hän oli syntynyt Laukaassa 1. kesäkuuta 1932. Sariola toimi Lapuan piispana yli kaksi vuosikymmentä 1974–1995.

Yrjö Sariola valmistui teologian kandidaatiksi 1957, ja hänet vihittiin papiksi Mikkelin hiippakunnassa samana vuonna. Pian tie toi Lapuan hiippakuntaan. Pisimmät viranhoitojaksot olivat Virroilla ja Jyväskylän kaupunkiseurakunnassa ennen kuin Sariola valittiin Laukaan kirkkoherran virkaan 1969.

Seurakuntapapin tehtävien ohella Sariola jatkoi teologian opintojaan. Hän erikoistui saarnan tutkimiseen ja väitteli tohtoriksi 1967 tutkimuksellaan Saarna ja teksti saksalaisten saarnateorioitten valossa. Sariola julkaisi sittemmin lukuisia teoksia saarnasta, jumalanpalveluksesta ja kirkkomusiikista.

Syyskuussa 1974 Lapuan piispanvaalissa Sariola valittiin ensimmäiselle ehdokassijalle. Tasavallan presidentti nimitti hänet hiippakunnan historian toiseksi piispaksi saman vuoden joulukuun alusta.
Sariolalle oli ominaista lämmin ja aito kiinnostus keskustelukumppanin elämäntilannetta kohtaan. Piispana hän pyrki määrätietoisesti henkilökohtaiseen kontaktiin seurakuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa.

Yhteyksien rakentaminen näkyi myös ekumeenisesti. Oppineuvottelut, jotka oli 1970 aloitettu Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa, laajenivat kotimaahan uusille alueille, kun 1976 piispainkokous hyväksyi Sariolan aloitteen yhteyksien vahvistamisesta vapaakristillisiin yhteisöihin. Päätöstä seurasivat Suomen Vapaakirkon ja Helluntaiherätyksen kanssa käydyt neuvottelut, joissa Sariola toimi puheenjohtajana. Neuvottelujen myötä luterilaisen kirkon ja vapaakristillisten yhteisöjen väliset yhteydet paranivat.

Musiikki oli läpi elämän lähellä Yrjö Sariolan sydäntä. Teologian opiskelun ohessa hän harjoitti piano-opintoja pianotaiteilija Kurt Walldénin johdolla.  Saarna ja musiikki kytkeytyivät kiinteästi toisiinsa jumalanpalveluksessa. . Hänellä oli keskeinen osa jumalanpalveluksen ja kirkollisten toimitusten uudistustyössä: hän oli kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunnan puheenjohtaja 1975–1989 sekä kirkolliskokouksen asettaman käsikirjakomitean jäsen 1973–1980 ja puheenjohtaja 1988–1997.

Simo Peura, piispa
Jaakko Antila, vs. hiippakuntapastori

12.9.2016 11.44