Uutislistaukseen

Yhteisvastuu auttaa pakolaisia ja torjuu ihmiskauppaa

Yhteisvastuukeräyksen kansainvälisenä kohteena vuonna 2017 on Lähi-itä, erityisesti Jordania, jossa tuetaan nuorten syyrialaisten pakolaisten koulutusta.

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun.

Vuoden 2017 esimerkkikohdealueena on Lähi-itä. Keräysvaroilla tuettava kansainvälinen työ auttaa erityisesti konfliktien keskellä asuvia nuoria, jotta he pystyisivät rakentamaan hyvän elämän eivätkä joutuisi ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan uhreiksi.

Kaikista maailman maista Jordania on ottanut vastaan kolmanneksi eniten pakolaisia, yli 650 000 ihmistä. Pakolaisia asuu sekä kaupungeissa että pakolaisleireillä.

Pakolaistilanne koettelee luonnonvaroiltaan köyhää Jordaniaa, jossa asukkaita on noin 6,6 miljoonaa. Kouluissa tila loppuu kesken, ja pakolaisista yli kolmasosa oli viime vuonna koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Ulkomaanapu tekee työtä erityisesti nuorten koulutuksen ja toimeentulon parantamiseksi.

Kirkon Ulkomaanapu tarjoaa pakolaisille muun muassa englanninopetusta, ammatillista koulutusta sekä psykososiaalista tukea. Ulkomaanapu järjestää vapaa-ajan toimintaa, kuten jalkapalloa ja sirkuskoulua.

Keräysvaroja käytetään myös pitkäjänteiseen kehitysyhteistyöhön Keski-Afrikan tasavallassa, Ugandassa ja Myanmarissa.

Suomessa keräysvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja yhteistyössä Pro-tukipiste ry:n, Rikosuhripäivystyksen, Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-Naiset liitto ry:n kanssa.

Yhteisvastuu 2017 käynnistyy sunnuntaina 5.2.2017.

Auta ja lahjoita: www.yhteisvastuu.fi/lahjoita

 

13.9.2016 09.56