Uutislistaukseen

Suomen Lähetysseura tehokas, sanoo ulkoministeriö

Ulkoministeriön arvion mukaan Lähetysseuran työ on tuloksekasta erityisesti köyhimpien ja syrjäytettyjen parissa. Lähetysseura on  onnistunut myös kehittämään kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntaa järjestelmällisesti ja hyvin tuloksin.

Suomen ulkoasiainministeriö teetti Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyöstä perusteellisen evaluaation, jonka tulokset julkaistiin tänään 15.9.

Suomen Lähetysseura on ulkoasiainministeriön pitkäaikainen kumppanijärjestö. Lähetysseuran kehitysyhteistyöstä tehty arvio oli osa ulkoasiainministeriön laajempaa arviota ohjelmatukea saavien järjestöjen työstä. Lähetysseuran lisäksi tällä kierroksella arvioitiin viisi muuta järjestöä.

Lähetysseuran työ todettiin arviossa tuloksekkaaksi, kustannustehokkaaksi, pitkäjänteiseksi ja paikallisia tarpeita vastaavaksi. Erityistä kiitosta Lähetysseura sai työstään kaikkein köyhimpien ja syrjäytettyjen ihmisryhmien parissa. Esimerkiksi naisten aseman todettiin parantuneen Lähetysseuran työn ansiosta.

– Pitkäjänteisellä ruohonjuuritason työllä olemme todennettavasti pystyneet tavoittamaan suuren määrän köyhiä ja syrjäytettyjä ihmisiä, joita ei välttämättä muilla rahoitusinstrumenteilla tavoiteta, sanoo Suomen Lähetysseuran ulkomaantyön johtaja Rolf Steffansson.

Lähetysseura vahvistanut kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntaa

Lähetysseura on arvion mukaan onnistunut myös kehittämään kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntaa järjestelmällisesti ja hyvin tuloksin. Kansalaisyhteiskuntaa on vahvistettu hankkeilla, kouluttamisella, läheisellä kumppaniyhteistyöllä ja henkilöavulla.

– Kumppaneillamme ja yhteisön jäsenillä todettiin vahva omistajuus hankkeidemme suunnittelussa ja toteutuksessa, ja hankkeet vastaavat heidän itsemäärittelemiinsä tarpeisiin. Olemme painottaneet perusrahoituksen sijasta kumppanin oman osaamisen kehittämistä, Steffansson toteaa.

– Kehitysyhteistyön toteuttamistapa on kansalaisjärjestöille keskeinen. Kun yhteistyö tapahtuu kumppanuudessa ja vuorovaikutuksessa, syntyy uutta osaamista. Rahan lisäksi ihmiset tarvitsevat voimaantumista, itseluottamusta, osaamista ja osallisuutta verkostoihin.

– Evaluaatio osoittaa, että kansalaisjärjestöjen kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä. Järjestöjen työ on tuloksellista ja vaikuttavaa. Ohjelmatukea kansalaisyhteiskunnan toimijoille tulee lisätä, sanoo Steffansson.

(Suomen Lähetysseura)

15.9.2016 16.15