Kaste- ja vihkivaraukset avoinna perjantaina 17.5. klo 11.30-15.00 

Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston päätöksiä 15.4.2024

Kirkkovaltuusto hyväksyi Jyväskylän seurakunnan lausunnon tuomiokapitulille koskien seurakuntajaon uudistamista. Tuomiokapituli on tehnyt aloitteen Joutsan, Petäjäveden, Toivakan ja Hankasalmen seurakuntien liittämisestä vuoden 2025 alussa osaksi Jyväskylän seurakuntaa.
Lausunnossaan Jyväskylän seurakunta pitää mahdollisena, että aloitteessa mainitut seurakunnat tai jotkut niistä liitetään Jyväskylän seurakuntaan 1.1.2025. Seurakunta pitää tärkeänä, että liitokset voidaan toteuttaa pääpiirteissään Jyväskylän seurakunnan nykyiseen organisaatioon ja seurakunnan osa-aluehallintomalliin tukeutuen eli aluemalliin, jossa on neljä hallinnollista aluetta ja niiden sisällä lähikirkkoalueita. 
Seurakunta ei ota kantaa aloitteessa mainittujen seurakuntien liitostarpeeseen Jyväskylän seurakuntaan, mutta toteaa mahdollisten pakkoliitosten ongelmallisuuden yhteyden rakentamisessa laajentuneessa seurakunnassa. Seurakunta toteaa, että liitos ei sinänsä ole Jyväskylän seurakunnan tavoitteena, eikä se ole ollut siinä aloitteellinen, mutta kertoo kuitenkin olevansa valmis kantamaan asiassa kokonaiskirkollista vastuuta tuomiokapitulin ja Kirkkohallituksen päätösten mukaisesti. Jyväskylän seurakunnan kannalta on myös toivottavaa, ettei puheena olevien seurakuntien liitoksia toteuteta lähivuosina portaittain useassa eri vaiheessa. Seurakunta myös lausuu, että mikäli seurakunnan perustehtävän toteuttamisen voi jollakin alueella odottaa merkittävästi vaikeutuvan jäsenmäärän kehityssuunnan ja siihen liittyen talouden tiukkenemisen vuoksi, seurakuntarakenteita on syytä uudistaa hyvissä ajoin. 
Jyväskylän seurakunta pitää aloitteessa mainittua aikataulua seurakuntajaon muuttamisen toteuttamiseksi 1.1.2025 lukien mahdollisena, mutta haasteellisena. Edellytyksenä tälle seurakunta kuitenkin pitää, että uusia seurakuntavaaleja ei tarvitse järjestää, vaan uusi kirkkovaltuusto voidaan muodostaa edellisten seurakuntavaalien tuloksen perusteella. Lausunnon mukaan on tärkeää, että järjestelytoimikunta perustetaan jo kesäkuussa. 
Lisäksi lausunnossa nostetaan esiin yksityiskohtaisempia asioita, jotka ovat tulleet esiin muun muassa seurakuntalaisten kuulemisissa, johtokuntien lausunnoissa tai henkilöstöä edustavan yhteistyötoimikunnan lausunnossa.

- Kirkkovaltuusto päätti, että Terhi Pullin tilalle kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi kutsutaan Eetu Heiska. Toimikausi jatkuu vuoden 2026 loppuun.
 

15.4.2024 20.37