Uutislistaukseen

Piispainkokous selvittää vihkioikeudesta luopumisen vaikutuksia

Kirkolliskokous lähettää vihkioikeudesta luopumisen vaikutusten selvittämisen piispainkokouksen valmisteltavaksi yhteistyössä kirkkohallituksen kanssa. Päätöksestä äänestettiin. Vastaehdotuksena oli selvityksen teosta luopuminen. Äänestystulos oli 65-33.

Edustaja Risto Tuori teki asiasta viime keväänä aloitteen. Aloitteessa esitetään, että kirkkohallitus selvittää, onko kirkon aiheellista luopua avioliittoon vihkimisestä sekä ryhtyä sen johdosta tarvittaviin toimenpiteisiin. Selvityksessä pitää arvioida sekä vihkioikeuden säilyttämisen että siitä luopumisen myönteiset ja kielteiset vaikutukset.

Yleisvaliokunnan mietinnön mukaan selvityksen lähtökohtana on kysymys vihkimisestä sekä kirkollisessa että yhteiskunnallisessa viitekehyksessä. Selvityksen pitää käsitellä vihkioikeutta koskevan ratkaisun vaikutusta kirkon identiteettiin sekä kirkollisen vihkimisen merkitystä jäsenille ja vaikutusta kirkon jäsenyyteen sitoutumiseen.

Selvityksen pitää käsitellä myös ratkaisun toiminnallisia vaikutuksia kirkon henkilöstöön ja talouteen sekä vaikutusta kirkon ja valtion välisiin suhteisiin. Samoin sen pitää käsitellä, miten asia on ratkaisu muissa luterilaisissa ja anglikaanisissa kirkoissa ja mitä seurauksia ratkaisuilla on ollut.

Yleisvaliokunnan mietintöLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

 

 

11.11.2016 09.45