Uutislistaukseen

Arkkipiispan vaalitapaa muutetaan

Kirkolliskokous päätti muuttaa arkkipiispan vaalitapaa koskevien kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen säännöksiä. Päätös oli yksimielinen.

Vaalitapa muuttuu siten, että arkkihiippakunnassa annettujen äänien painoarvo vähenee, äänioikeutettujen lukumäärä ei muutu. Muutos lisää kuitenkin muiden hiippakuntien ja kokonaiskirkon vaikutusta arkkipiispan vaalissa. Arkkipiispan ja muiden piispojen välistä työnjakoa tai sen perusteita ei muuteta.

Samalla kirkolliskokous päätti, että piispan vaalissa äänioikeus on hiippakunnasta hiippakuntavaltuustoon valittujen maallikkojäsenten ja kirkolliskokoukseen valittujen maallikkojäsenten ja kirkolliskokoukseen valittujen maallikkoedustajien lisäksi myös kirkkohallitukseen valitulla maallikkojäsenellä.

Vaalitavan muutoksen taustalla on se, että arkkipiispan kokonaiskirkon tehtävät ovat vuosien varrella lisääntyneet ja niiden merkitys on kasvanut.

Kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen muutokset tulevat voimaan mahdollisimman pian.

 

 

11.11.2016 12.03