Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 15.5.2024

- Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy LaFonda Group Oy:n tarjouksen ostaa Koivuniemen leirikeskus 420 000 euron kauppahinnalla. Tulevan kesän Koivuniemi olisi vielä seurakunnan käytössä.

Raija Sipinen esitti Inkeri Tuunasen kannattamana, että Koivuniemen leirikeskusta ei myydä. Myyntiä kuitenkin kannatettiin äänin 10–2.

Mutasen leirikeskuksen osalta kirkkovaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi Tiina Levánin ja Ari Ristasen 142 000 euron tarjousta. Mutasen rukoushuone jäisi kaupan ulkopuolelle ja säilyisi seurakunnan käytössä nykyisellä paikallaan 100 vuoden maanvuokrasopimuksen turvin.  

Kummassakin tarjouskilpailussa hyväksyttiin korkein tarjous, ja molemmat kaupat edellyttävät vielä kirkkovaltuuston hyväksyntää määräenemmistöllä.

Leirikeskusten myynti toteuttaa seurakunnan kiinteistöstrategiaa. Yhden leirikeskuksen mallissa toiminta keskitetään jatkossa uuteen Vesalan leiri- ja toimintakeskukseen.

- Kirkkoneuvosto päätti muuttaa Henki ja elämä -lehden ilmestymiskertojen määrän kuudeksi numeroksi vuodessa 1.1.2025 alkaen.

16.5.2024 10.40