Uutislistaukseen

Seurakunta loi ohjeet turvalliselle tilalle

Jyväskylän seurakunnassa ei sallita minkäänlaista fyysistä, henkistä tai hengellistä väkivaltaa.

Epäasialliseen käytökseen puututaan Jyväskylän seurakunnassa. Näin linjataan Turvallisemman tilan periaatteissa, jotka ohjaavat kaikkea seurakunnan toimintaa ja koskevat niin seurakunnan työntekijöitä kuin luottamushenkilöitä sekä seurakuntalaisia. Periaatteet hyväksyi kirkkoneuvosto toukokuussa.

Turvallisemman tilan periaatteiden mukaan jokaisen fyysistä ja psyykkistä tilaa tulee kunnioittaa. Toisille ja toisista tulee puhua kunnioittavasti ja erilaisille mielipiteille pitää antaa tilaa. Omia ennakkoluuloja tulee tarkastella kriittisesti ja olla valmiina oppimaan sekä tarvittaessa pyytämään anteeksi.

Toive periaatteiden määrittelemisestä seurakunnassa tuli esiin erityisesti kasvatuksen työntekijöiltä.

– Turvallisemman tilan periaatteissa on kuvailtu epäasiallisen käytöksen tapoja. Ne antavat työntekijöille työvälineen siihen, milloin tilanteeseen on puututtava, kertoo työryhmän koollekutsuja, nuorisotyön asiantuntija Janne Kippola.

Seurakuntalaisten tietoisuutta nyt luoduista periaatteista lisätään toiminnan lomassa sopivissa tilanteissa.

– Esimerkiksi leirin alkaessa voidaan yhdessä käydä läpi periaatteet, kuinka toisia kohdellaan, Kippola sanoo.

21.5.2024 11.39