Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä

 

Kirkkoherranvirastojen tehtävät yhteiseen keskusrekisteriin

Keski-Suomen seurakunnat ovat perustamassa yhteistä keskusrekisteriä. Tarkoitus on, että seurakuntien jäsentiedot olisivat digitaalisessa rekisterissä vuoden 2018 alusta lukien. Yhteisellä rekisterillä helpotettaisiin paitsi jäsentietojen ylläpitämistä myös todistusten antamista kirkonkirjoista sekä kirkonkirjojen pitoon liittyviä arkistotehtäviä. Keskusrekisteri siis ottaisi hoitaakseen suuren osan nykyisten kirkkoherranvirastojen tehtävistä.

Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto teki keskiviikkona periaatepäätöksen keskusrekisterihankkeeseen lähtemisestä. Neuvosto asetti kuitenkin yhteiselle rekisterihankkeelle joitakin ehtoja. Niiden mukaan Keski-Suomen keskusrekisteri toimisi Jyväskylän seurakunnan yhteydessä, ja rekisterin päätoimipaikka olisi Jyväskylä.

Alustaviksi kustannuksiksi toiminnan käynnistämisvuonna on arvioitu neljä euroa jäsentä kohden. Jyväskylän seurakunnalle se tietäisi noin 380 000 euron vuotuisia kuluja. Neuvoston mukaan kokonaiskulut eivät saa merkittävästi poiketa nykyisistä vastaavien toimintojen kuluista.

 

Seurakunta perkaa leiritoimintaansa

Jyväskylän seurakunta käynnistää leiritoimintansa strategisen suunnittelun. Työn tarkoituksena on määrittää leiritoiminnan tulevien vuosien painopisteet ja sen myötä leiritilojen tarve.

Seurakunnalla on neljä leirikeskusta; Vesangassa sijaitseva Vesala, Vaajakosken Koivuniemi, Korpilahden Mutanen ja Tikkakoskella oleva Sarpatti. Omien leirikeskusten lisäksi seurakunta vuokraa leiritiloja ulkopuolelta ja toisaalta seurakunnan omia leirikeskuksia vuokrataan muille käyttäjille. Leirikeskusstrategiaa tehtäessä huomioidaan myös viime kesänä tulipalossa tuhoutuneeseen Lehtisaaren kesäkotiin liittyviä kysymyksiä.

Kirkkoneuvosto nimesi leiritoiminnan strategiseen suunnitteluun ohjausryhmän, jonka puheenjohtajaksi valittiin hallintojohtaja Anu Lajunen. Ohjausryhmän tehtävänä on laatia seurakunnan leiritoiminnan ja leiritilojen kehittämissuunnitelma. Suunnitelma on esiteltävä kirkkoneuvostolle kesäkuussa 2017.

 

Yhteisvastuulla tuetaan seksuaalirikosten uhreja

Ensi vuoden Yhteisvastuukeräyksen tuotosta osa suunnataan Jyväskylässä Tukinaiset ry:lle. Yhdistys on jo pitkään tehnyt työtä seksuaalirikosten uhrien parissa. Raiskauskriisikeskus Tukinainen tarjoaa maksutonta apua, tukea, neuvontaa ja ohjausta seksuaalisen väkivallan ja tai hyväksikäytön kohteeksi joutuneille sekä heidän läheisilleen.

Tukinaiset ry:llä on ollut aluetoimisto Jyväskylässä kymmenen vuotta. Tänä aikana toimisto on tarjonnut kriisitukea tuhansille seksuaalista väkivaltaa kokeneille. Osa Jyväskylän toimipisteen asiakkaista on ihmiskaupan uhreja. Viime aikoina turvapaikanhakijoiden osuus asiakaskunnasta Jyväskylän toimipisteessä on lisääntynyt huomattavasti.

Vuoden 2017 Yhteisvastuukeräyksen paikalliselle kohteelle saatuja varoja arvioidaan kertyvän noin 4000 euroa. Seurakunnan lahjoitus keräysvaroista mahdollistaisi Tukinaiset ry:n ryhmätoimintojen lisäämisen. Kirkkoneuvosto päätti keskiviikkona, että omaan seurakuntaan jäävä 10 prosentin osuus Yhteisvastuukeräyksen 2017 tuotosta lahjoitetaan Tukinaiset ry:lle.

Korpilahden kirkon pääurakoitsijaksi VRP

Korpilahden kirkon peruskorjauksen urakoitsijavalinnat on tehty. Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto valitsi urakoitsijat keskiviikon kokouksessaan.

Pääurakoitsijaksi valittiin VRP Keski-Suomi Oy, sähköurakoitsijaksi Jyväskylän Sähkö ja Tele Oy ja LVIA-urakoitsijaksi JKL hana Oy. Urakoiden yhteisarvo on 3,7 miljoonaa euroa.

 

Henki&elämä -lehden taustajoukot vaihtuvat

Seurakunnan Henki&elämä -lehden paino-, jakelu-, taitto- ja ilmoitusmyyntipalveluiden tekijäkunta vaihtuu. Palveluiden hankinnasta järjestettiin kilpailutus, jonka perusteella valittiin yhteistyökumppanit seuraavalle kaksivuotiskaudelle 1.1.2017 – 31.12.2018. Hankinnassa on mahdollisuus käyttää myös kahta erillistä yhden vuoden optiokautta.

Lehden paino siirtyy kilpailutuksen myötä Jyväskylään, Lehtisepät Oy:lle. Lehden taitto ja ilmoitusmyynti on viime vuodet hoidettu omin voimin, jatkossa taiton hoitaa jyväskyläläinen Viestintä-Paprico Oy ja ilmoitusmyynnin helsinkiläinen Kotimaa Oy.

Jakelupalveluista tuli määräajassa yksi tarjous, mutta se jouduttiin tarjouspyynnön vastaisena hylkäämään. Lehden jakelupalveluiden hankinnassa siirrytään nyt suoriin neuvotteluihin.

 

Lisätietoja: hallintojohtaja Anu Lajunen 050 340 9888

 

14.12.2016 19.58