Uutislistaukseen

Suomalaiset tekevät yhä enemmän vapaaehtoistyötä

Vapaaehtoistoiminnassa on mukana 1,4 miljoonaa suomalaista, ilmenee Kansalaisareenan, HelsinkiMission ja kirkkohallituksen teettämästä tutkimuksesta. Joka kolmas suomalainen tekee vapaaehtoistyötä.

Vapaaehtoistyötä tehdään keskimäärin 18 tuntia kuukaudessa. Tuntimäärä on lisääntynyt vuodesta 2010. Vapaaehtoistyötä tehdään nykyisin lähes 170 000 henkilötyövuotta, kun lukema oli 146 000 vuonna 2010. Auttamis- ja talkootyö ovat suosituimmat vapaaehtoistyön muodot. Suurimmat toiminnan kentät ovat liikunta ja urheilu (350 000 vapaaehtoista), seniorien ja vanhusten parissa tehty vapaaehtoistyö (344 000) sekä lasten ja nuorison parissa tehty vapaaehtoistyö (343 000).

Auttamistyö ja talkootyö ovat edelleen suosituimmat vapaaehtoistyön muodot. Vapaaehtoistyötä tehdään säännöllisesti ja pitkäkestoisesti. Kyselyyn vastanneista 64 prosenttia ilmoitti tekevänsä pitkäkestoista vapaaehtoistyötä. Puolet tehdystä vapaaehtoistyöstä tapahtuu järjestön tai yhteisön organisoimana.
- Ihmisten itsensä organisoima ja spontaani vapaaehtoistoiminta on ollut kasvussa viime vuodet, mikä on upea asia. Sosiaalinen media mahdollistaa aivan uusia tapoja auttaa ja toimia. Samaan aikaan täytyy huomata, että monet haluavat edelleen sitoutua pidempikestoiseen ja säännölliseen toimintaan. Kaikenlaisille vapaaehtoistyön muodoille, niin kertaluonteiselle kuin pitkäkestoiselle on tilaus ja tällä kentällä moninaisuus on ehdottomasti hyvä asia, sanoo KansalaisAreenan toiminnanjohtaja Anitta Raitanen.

Kirkkohallituksen asiantuntijan Irene Nummelan mukaan myös kirkon vapaaehtoistoiminta on ollut viime vuosina kasvussa. - Vapaaehtoisena voi toimia esimerkiksi isosena lapsi-isovanhempi-leirillä, tukihenkilönä sairaalassa, tapahtuman järjestäjänä tai jumalanpalveluksessa tekstinlukijana. Haluaisin rohkaista jokaista kysymään ystäviään ja tuttujaan tekemään vapaaehtoistyötä, sillä se antaa elämään sisältöä ja pidentää tutkimusten mukaan jopa elinaikaa, Nummela toteaa.

Yli puolet heistä, jotka eivät osallistu tällä hetkellä vapaaehtoistoimintaan, olisivat halukkaita osallistumaan, jos heitä vain pyydettäisi mukaan. Peräti kaksi kolmesta 25–49-vuotiaista osallistuisi vapaaehtoistoimintaan, jos heitä pyydettäisi. Lapsia ja nuoria pitäisi kasvattaa vapaaehtoistyöhön. Useampi kuin kaksi kolmesta suomalaisesta on sitä mieltä, että lapsia ja nuoria pitäisi kasvattaa vapaaehtoistyöhön osana koulujärjestelmää. Jopa 78 prosenttia opiskelijoista olisi halukas kokeilemaan vapaaehtoistyötä osana opintoja, jos se olisi mahdollista.
- Vapaaehtoistoimintaan osallistumisella on tutkitusti moninaisia hyvinvointivaikutuksia. Se antaa konkreettisia osallisuuden ja tarpeellisuuden kokemuksia ja kasvattaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Toivon, että Suomi seuraa monia muita maita, ja integroi vapaaehtoistoimintaa osaksi opetussuunnitelmia – etenkin kun nuoret itse useidenkin tutkimusten näkökulmasta tätä innokkaasti toivovat, sanoo vapaaehtoistoiminnasta vuonna 2012 väitellyt ja vapaaehtoistoimintaa yli 10 vuotta tutkinut HelsinkiMission kansalaistoiminnan johtaja Henrietta Grönlund.

28.5.2015 09.42