Uutislistaukseen

Huhtasuon seurakuntakeskus laajan peruskorjauksen tarpeessa

Jyväskylän seurakunnan Huhtasuon seurakuntakeskuksessa tehdyssä kuntoselvityksessä on käynyt ilmi merkittäviä sisäilman laatua heikentäviä ongelmia. Tehdyn kartoituksen mukaan seurakuntakeskus on laajan peruskorjauksen tarpeessa. Pahimpien ongelmien todettiin olevan kiinteistön siinä rakennuksessa, jossa myös kirkkosali sijaitsee.

Kiinteistön epäkohdista aiheutuvia riskejä tilojen käyttäjille, niin työntekijöille kuin seurakuntalaisille, arvioidaan yhdessä seurakunnan, työterveyshuollon ja kaupungin ympäristöterveyshuollon edustajien kesken.

Tarvittavilta osin on tarkoitus siirtyä välittömästi väistötiloihin. Seurakunnalla on lähistöllä sijaitsevassa Huhtakeskuksessa noin 300 neliömetrin toimitila, joka soveltuu joidenkin toimintojen paikaksi. Osa toiminnoista voi toistaiseksi jatkaa seurakuntakeskuksen tiloissa, esimerkiksi liikuntasalin käytön välittömiin rajoituksiin ei ilmeisesti ole tarvetta. Tiloissa tehdään muun muassa ilmanvaihdon tehostamiseen liittyviä toimenpiteitä, joilla ilman laatua pyritään parantamaan välittömästi.

Kevään aikana selvitetään tarkemmin peruskorjaustarpeen laajuus ja mahdollisuudet korvaavien tilojen löytämiseen.


Lisätietoja asiasta antaa:
Kiinteistöpäällikkö Maritta Lukkarinen
p. 0400 635 001

 

 

8.2.2017 09.00