Uutislistaukseen

Kirkon Ulkomaanavun työ on tuloksellista ja kustannustehokasta

Vasta julkaistu ulkoministeriön teettämä riippumaton arviointi kehitysyhteistyöjärjestöistä kertoo, että Kirkon Ulkomaanavun työ on innovatiivista, tuloksellista ja kustannustehokasta. Ulkomaanavun kykyä toimia haastavissa oloissa ja aitoa läsnäoloa toimintamaissa arvostetaan.

Ulkomaanavun ja muiden järjestöjen työ tavoittaa erityisesti haurailla alueilla haavoittuvassa asemassa olevia, köyhiä ja syrjäytyneitä, mikä on hyvin linjassa Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa.

- Ulkoministeriön arviointi osoittaa kansalaisjärjestöjen tuen olevan selvästi tuloksellista. Järjestöjen tekemä työ on avainasemassa, kun kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten mahdollisuuksia toimeentuloon, koulutukseen ja ihmisarvoiseen elämään tahdotaan parantaa. Tätä arvokasta työtä Suomen ulkoministeriön kannattaa tukea jatkossakin, sanoo Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg.

Ulkomaanavulla on asiantuntemusta ja se tuottaa lisäarvoa valitsemassaan kolmessa toisiinsa tiiviisti linkittyvässä teemassa: oikeus laadukkaaseen koulutukseen, oikeus toimeentuloon ja oikeus rauhaan. Erityisesti koulutuksen ja toimeentulomahdollisuuksien vahva linkittäminen toisiinsa sai kehuja. Hankkeisiin osallistuneiden elämä oli muuttunut paremmaksi kestävällä tavalla esimerkiksi Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Jordaniassa.

Ulkomaanavun vahvaa läsnäoloa toimintamaissa ja keskittymistä hauraisiin valtioihin kiitettiin raportissa. Läsnäolo takaa syvällisen ymmärryksen paikallisista olosuhteista sekä tukee työn koordinointia ja tarkoituksenmukaisuutta. Raportti totesi myös Ulkomaanavun maatoimistojen työn kustannustehokkaaksi, vaikka työtä tehdään usein hyvin vaikeissa ja haasteellisissa oloissa.

Paikallistuntemuksen ansiosta Ulkomaanapu pystyy jakamaan ajantasaista tietoa toimintamaistaan myös Suomessa yhteistyökumppaneille sekä vaikuttamaan tehokkaasti paikallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Ulkomaanavun kumppanit kokevat yhteistyön järjestön kanssa aidoksi kumppanuudeksi. Ulkomaanavun niin itseltään kuin kumppaneiltaan vaatima läpinäkyvä ja vastuullinen toimintatapa on rakentanut luottamusta jopa konfliktialueilla. Myös rahoittajat arvostavat Ulkomaanavun kykyä ja halua toimia alueilla, joilla on vain vähän muita toimijoita paikalla.

Kansalaisjärjestöt ovat pyrkineet vahvistamaan linkkiä humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön välillä. Tätä kehitystä voitaisiin tukea ulkoministeriössä muuttamalla yksivuotinen humanitaarinen apu monivuotiseksi, todetaan raportissa. 

- Nykyiset pitkittyneet humanitaariset kriisit vaativat pidempää läsnäoloa jatkuvuuden ja tehokkuuden turvaamiseksi. Humanitaarisen avun rahoituksen pitäisi olla nykyistä joustavampaa, toteaa Hemberg.

Ensimmäinen osa kansalaisjärjestöjen arvioinnista julkistettiin syyskuussa 2016. Sekä ensimmäisen että toisen osan raportit puhuvat järjestöjen tekemän humanitaarisen ja kehitysyhteistyön tehokkuuden puolesta.

Ulkoministeriö arvioi kaikki kehitysyhteistyövaroista ohjelmatukea saavat 22 järjestöä kolmessa osassa. Nyt julkaistussa raportin toisessa osassa arvioitiin Kirkon Ulkomaanapu ja viisi muuta järjestöä. Arvioinnissa keskityttiin vuosina 2010–2016 tehtyyn työhön.

 

 

21.3.2017 15.49