Uutislistaukseen

Puhelin- ja verkkoauttajat palvelevat myös juhlapyhinä

Elämän kriisit eivät katso aikaa. Tästä syystä monet puhelin- ja verkkoauttajat ovat paikalla myös juhlapyhinä, jolloin muut auttajatahot eivät välttämättä ole saatavilla.

- Juhlapyhien aikaan moni kärsii yksinäisyydestä tai läheisten päihteiden käyttö ahdistaa varsinkin lapsia. Läheisensä menettäneelle ensimmäinen juhlapyhä yksin on usein raskasta aikaa. Esimerkiksi näihin aiheisiin haetaan apua ja tukea, Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan (PuhEet) puheenjohtaja Titi Gävert listaa.

Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunta toimii puhelin- ja verkkoauttamistyön laadun edistäjänä. Neuvottelukunta perustettiin vuonna 1994 puhelinauttamistyötä tekevien järjestöjen ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistyönä.

Nykyisin neuvottelukuntaan kuuluu 18 toimijaa. Mukana olevat tahot tarjoavat laadukasta keskusteluapua ja tukea kriisin, surun, huolten tai ahdistuksen käsittelyyn.

Toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet päivitettiin vuoden vaihteessa. Perusarvot ovat anonyymius, yhdenvertaisuus ja yhteydenottajan kunnioitus, luottamuksellisuus, kiireettömyys sekä voittoa tavoittelemattomuus.

Puhelin- ja verkkoauttajat kuuntelevat ja tarjoavat luottamuksellisen ja anonyymin keskustelumahdollisuuden. Päivystäjä kohtaa yhteydenottajan arvostavasti ja ihmisarvoa kunnioittavasti. Yhteydenottaja ja hänen asiansa ovat keskustelun keskiössä. Puhelin- ja verkkoauttaminen on yleishyödyllistä toimintaa, eikä palvelun tarjoaja saa siitä taloudellista hyötyä.

www.puheet.netLinkki avautuu uudessa välilehdessä
 

 

 

5.4.2017 10.18