Uutislistaukseen

Kirkolliskokous keskustelee saattohoidosta ja avioliitosta

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu kevätistuntoonsa Turun kristilliselle opistolle 2.–5.5. Kirkolliskokous keskustelee muun muassa edustaja-aloitteesta, joka koskee avioliittokäsityksen laajentamista. Aloitteessa ehdotetaan, että kirkolliskokous ryhtyisi valmistelemaan tarvittavia muutoksia avioliittokäsityksen laajentamiseksi koskemaan myös samaa sukupuolta olevia pareja.

Kirkolliskokous käy aloitteesta lähetekeskustelun täysistunnossa todennäköisesti keskiviikkona tai jo tiistaina. Lähetekeskustelussa päätetään, mihin valiokuntaan aloite lähetetään valmisteltavaksi. Aloite voidaan myös hylätä keskustelun päätteeksi ilman, että sitä lähetetään valiokuntaan.

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä toimielin, joka käsittelee muun muassa kirkon oppia koskevia asioita. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyisen opetuksen mukaan kirkollinen avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto. Vihkimistä koskevat päätökset vaativat kirkolliskokousedustajien ¾ enemmistön tuen.

Kirkolliskokouksessa on vireillä myös edustaja-aloite, jossa ehdotetaan, että kirkolliskokouksen tulisi tukea ja kannustaa seurakuntia ja kirkkoa lähellä olevia säätiöitä lähtemään taustayhteisöiksi saattohoitokoteihin.

 

Tulevaisuusvaliokunnan mietinnössä ehdotetaan seurakuntalaisten roolin vahvistamista

Kirkolliskokous käsittelee lisäksi tulevaisuusvaliokunnan mietintöä, joka sisältää esityksen kirkon organisaation uudistamiseksi. Mietintö pohjautuu marraskuussa 2016 kirkolliskokoukselle annettuun tulevaisuuskomitean mietintöön. Siinä ehdotetaan muun muassa seurakuntalaisten roolin vahvistamista, hiippakuntajaon tarkistamista ja hiippakuntavaltuustojen lakkauttamista sekä kirkkolain supistamista.

 

Kirkolliskokouksen kevätistunto pidetään 2.–5.5.2017. Kirkolliskokousta voi seurata Twitterissä #kirkolliskokous

4.5.2017 14.05