Uutislistaukseen

Kirkon Ulkomaanapu on laadukas koulutuksen järjestäjä

Kirkon Ulkomaanavun työ vaikeissa olosuhteissa maailman haavoittuvimmissa maissa tuottaa vahvoja tuloksia joka toiminta-alueella, ilmenee Ulkomaanavun 2016 vuosikertomuksesta.

Ulkomaanapu on noussut maailmalla arvostetuksi koulutussektorin toimijaksi, jonka erityisosaamista on koulutukseen pääsy ja koulutilojen rakentaminen katastrofien jälkitilanteissa sekä koulutuksen laadun kehittäminen.

-  Vuosi 2016 oli taloudellisesti vaikea, mutta saimme merkittäviä tuloksia aikaan jokaisella toiminta-alueella. Erityisesti työmme laadukkaan koulutuksen alalla kasvoi merkittävästi, mikä on tärkeää aikana, jolloin aivan liian vähän avustustoiminnasta ohjataan koulutukseen, sanoo Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg.

Koulutukseen ohjattavan tuen määrän lasku uhkaa YK:n mukaan maailman kehitystavoitteiden toteutumista. Koulutustuet ovat laskussa jo kuudetta vuotta. Maailman avustusvaroista koulutuksen ohjattiin vuonna 2016 vain 2,7 prosenttia.

Vuonna 2016 Kirkon Ulkomaanavun koulutusalan toiminta kasvoi merkittävästi. Laadukkaaseen koulutukseen tähtääviä hankkeita oli lähes kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

Isoja onnistumisia olivat Kambodžan ensimmäisen opinto-ohjausjärjestelmän luominen ja sadat rakennetut koulutilat Nepalissa, jossa Ulkomaanapu on ollut vuoden 2015 maanjäristyksen jälkeen toiseksi suurin koulujen jälleenrakentaja. Keski-Afrikan tasavallassa Ulkomaanapu mahdollisti koulunkäynnin 63 000 lapselle viime vuonna.

Kaiken kaikkiaan Kirkon Ulkomaanavun koulutushankkeissa oli mukana 132 000 lasta ja nuorta vuonna 2016. Toimintamaissaan Kirkon Ulkomaanapu antoi koulutusta myös yhteensä 4 693 opettajalle.

Viime vuosi oli kuitenkin Ulkomaanavulle suurten leikkausten vuosi, sillä kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaukset kohdistuivat täysimääräisesti vuoteen 2016. Valtionavustukset vähenivät 15,5 miljoonasta eurosta 8,3 miljoonaan euroon. Yhteistyö kansainvälisten rahoittajien kanssa jatkui kuitenkin hyvänä. Kansainvälinen rahoitus ylitti valtion rahoituksen. Lahjoitukset yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä ylittivät vuodelle asetetut odotukset.

Vuonna 2016 Kirkon Ulkomaanavun toimintamenot olivat 34,7 miljoonaa, josta avustustyöhön käytettiin 29,1 miljoonaa. Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin humanitaarisen avun antaja.  

Ulkomaanapu on erikoistunut työssään kolmeen teemaan, joita ovat laadukkaan koulutuksen lisäksi oikeus toimeentuloon ja oikeus rauhaan.

Toimeentulotyössä hyviä tuloksia saatiin muun muassa Nepalissa, jossa 98 % naisyrittäjyyshankkeeseen osallistuneista perheistä oli ylittänyt köyhyysrajan hankkeen loppuessa. Rauhantyön osalta selvää kehitystä nähtiin esimerkiksi Etelä-Sudanissa, jossa 40 johtajaa solmivat rauhan keskenään Boman osavaltiossa sekä naapuriosavaltio Jonglein kanssa. Osapuolista yli 90 prosenttia kertoi olevansa tyytyväinen Ulkomaanavun tukemaan rauhanprosessiin. Ulkomaanavun rauhantyö on laajentunut muun muassa Somaliassa, jossa rauhantyötä kohdistettiin heimojen ja yhteisöjen välisten sovitteluprosessien lisäksi myös valtiorakenteita tukeviin toimiin.

Ulkomaanapu tekee rauhantyötä myös Suomessa. Viime syksynä alkanut Reach Out -hanke tukee eri uskonnollisten yhteisöjen ruohonjuuritason työtä ennakkoluulojen ja vihapuheen vähentämiseksi.

 

 

19.6.2017 12.38