Uutislistaukseen

Yhteisöt ja viranomaiset toimiin ekstremismin ehkäisemiseksi

Kirkon Ulkomaanapu, Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkosto sekä sisäministeriö kutsuivat uskonnolliset yhteisöt ja kansalaisyhteiskunnan edustajat suunnittelemaan konkreettisista keinoja väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisemiseksi ennalta. Sisäministeriö julkaisee keskustelujen pohjalta päivitetyn toimintasuunnitelman ekstremismin ehkäisyyn ensi syksynä.

Viikko sitten  tiistaina ja keskiviikkona järjestetyssä tilaisuudessa käytiin läpi rauhanvälitysverkoston ja sisäministeriön viime huhtikuussa järjestämän Yhdysvaltain-opintomatkan tulokset. Opintomatkalla mukana olleet esittelivät matkan pohjalta syntyneet suosituksensa viranomaisten, uskonnollisten yhteisöjen ja nuorisotyön yhteistyön edistämiseksi Suomessa. Seminaarin osallistujat kommentoivat ja kehittivät ideoita pienryhmissä.

Sisäministeriön poliisiosaston kehittämispäällikkö Tarja Mankkisen mukaan seminaari nosti esiin konkreettisia keinoja väkivaltaisen radikalisaation ja ektremismin torjuntaan.

”Olemme saaneet yhteisön äänen mukaan ensi syksynä julkaistavaan toimintasuunnitelmaan. Jo matka edisti viranomaisten ja nuorten yhteisymmärrystä. Nyt pohdittiin esimerkiksi sitä, miten perheitä, joiden lapset ovat radikalisoitumassa tai jo radikalisoituneet, voitaisiin tukea. Palveluja on saatavilla, mutta niiden löytyminen on hankalaa. On kehitettävä matalan kynnyksen palveluita, joihin voi ottaa yhteyttä nimettömästi. Tällaista toimintaa kehitetään parhaillaan koko EU:n alueella”, Mankkinen toteaa.


Rauhanvälitysverkoston päällikkö Aaro Rytkönen Kirkon Ulkomaanavusta näkee, että edessä on yhteistyökuvion selkiytyminen.

”Kaikki Suomen muslimiyhteisöt ovat samaa mieltä siitä, ettei väkivaltaista ekstremismiä voi perustella uskonnolla. Uskonnollisten johtajien vastuulla on tarjota vastanarratiivi ISIS-propagandalle, koska mikään viranomaistaho ei voi määritellä islamia”, toteaa Rytkönen.

”Kirkon Ulkomaanapu haluaa olla asiantuntijaorganisaationa mukana tukemassa virallisen yhteistyöfoorumin rakentamista, jossa yhteisiä asioita voidaan käsitellä. Tähtäimessä on maahanmuuttajien laajempi integraatio yhteiskuntaan sekä aito osallistaminen yhdestä ongelmasta keskustelun sijaan.”

Huhtikuussa järjestetyllä opintomatkalla oli mukana uskonnollisia johtajia, viranomaisia sekä nuorisotyötä tekevien järjestöjen edustajia. Se tutustui Yhdysvalloissa hyviksi havaittuihin käytäntöihin väkivaltaisen radikalisaation ja ekstremismin torjumisessa.

(Uutinen: Kirkon tiedotuskeskus)

22.6.2015 10.57