Uutislistaukseen

Ulkoministeriö leikkaa KUA:n tukia 4,3 miljoonalla eurolla

Leikkausten kokoluokka tarkoittaa sitä, että niiden vaikutuksista tulee kärsimään yhteensä yli 400 000 ihmistä köyhimmissä maissa.

Ulkoministeriö on tänään ilmoittanut leikkaavansa kehitysyhteistyön ohjelmatukea Kirkon Ulkomaanavulle lähes 4,3 miljoonalla eurolla eli 43 prosentilla. Tämä tarkoittaa, että yli 300 000 ihmistä jää jatkossa tyhjän päälle.

Humanitaarisen avun leikkaukset ovat vielä tulossa. Jos ne tehdään samalla prosenttiluvulla kuin kehitysyhteistyöstä, jää lisäksi noin 100 000 humanitaarisen kriisin keskellä kamppailevaa ihmistä ilman tukea. Kokonaisleikkaus voi Ulkomaanavun arvion mukaan pahimmillaan nousta yhteensä 6–8 miljoonaan euroon.

- Emme ole vielä ehtineet tehdä päätöksiä siitä, mistä leikataan, mutta leikkausten kokoluokka tarkoittaa sitä, että niiden vaikutuksista tulee kärsimään yhteensä yli 400 000 ihmistä köyhimmissä maissa, sanoo Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg.

- Ulkomaanapu toimii useissa maailman hauraimmissa maissa, kuten Syyria, Eritrea, Somalia, Etelä-Sudan ja Myanmar, jotka ovat myös pakolaisten lähtömaita. Ohjelmien lopettaminen lisää ihmisten painetta lähteä etsimään turvaa ja toimeentuloa.

Suurin osa hyödynsaajista on kaikista heikoimmassa asemassa olevia naisia, lapsia ja nuoria. Leikkaukset vaikuttavat erityisesti haavoittuvimpien perheiden toimeentulon hankkimiseen, koulutukseen ja elinympäristön vakauteen.

Leikkausten suorien vaikutusten päälle tulevat kerrannaisvaikutukset: yhteisöjen omaehtoisen kehityksen tukeminen kärsii ja siinä saavutetut edistysaskeleet menetetään. Aloitettuja hankkeita ei voida saattaa loppuun.

Jotta näin suuriin säästöihin päästään, se tarkoittaa esimerkiksi työn lakkauttamista 5–7 maassa Ulkomaanavun 20 toimintamaasta. Merkittäviltä henkilöstövaikutuksiltakaan ei voida välttyä.

- Leikkausten äkillisyys ja työn nopea pysäyttäminen aiheuttaa sen, että kymmenien vuosien työ on valumassa hukkaan, toteaa Hemberg.

- Olen pettynyt siihen, että työn laatua, tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä ei ole huomioitu leikkauksissa, vaan leikkaukset on tehty juustohöylällä.

Kirkon Ulkomaanapu on kansainvälisesti arvostettu toimija. Ulkomaanavussa työskentelee noin 300 henkeä Suomessa ja maailmalla. Budjetti vuodelle 2015 on noin 40 miljoonaa euroa. Ulkomaanapu toimii yhteistyössä muun muassa hallitusten ja useiden YK-järjestöjen kanssa. Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen kehitysyhteistyön uskottavuus on nyt vaarassa.

(Kirkon Ulkomaanapu)

30.6.2015 15.40