Uutislistaukseen

Kirkolle oma tasa-arvopalkinto

Kirkkohallitus perustaa Kirkon tasa-arvopalkinnon. Palkinnon myöntämisen perusteita ovat muun muassa sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen, eettisten arvojen vahvistaminen ihmisten ja ihmisryhmien tasa-arvoisessa kohtelussa, ja pitkäjänteinen työ tai uusi innovaatio tasa-arvokysymyksissä.

Palkinto voidaan myöntää henkilölle, seurakunnalle tai muulle yhteisölle.

Kirkkohallituksen täysistunto myöntää palkinnon joka toinen vuosi. Palkinnon saajalle annetaan kunniakirja ja rahapalkintona 5 000 euroa käytettäväksi palkinnan saajan valitsemaan kohteeseen tasa-arvotyössä.

 

 

4.10.2017 10.08