Uutislistaukseen

Jyväskyläläispapille varoitus tuomiokapitulilta

Jyväskylän seurakunnan seurakuntapastori Eeva-Kaisa Rossi ja Seinäjoen seurakunnan seurakuntapastori Henna Salo ovat saaneet Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilta kirjallisen varoituksen samaa sukupuolta olevan parin vihkimisestä. Salo vihki samaa sukupuolta olevan parin kesäkuussa ja Rossi elokuussa.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin 18.10. päivätyssä päätöksessä todetaan, että pastorit Henna Salo ja Eeva-Kaisa Rossi ovat tietoisesti toimineet vastoin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kantaa, Lapuan hiippakunnan piispan Simo Peuran hiippakunnan papeille antamaa ohjeistusta, pappisviran velvoitteita ja pappislupaustaan.

Siksi tuomiokapituli antoi Salolle ja Rossille kirjallisen varoituksen. Päätökset olivat yksimieliset. Tapauksia käsitellessään tuomiokapituli arvioi perusoikeuksiin kuuluvien uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden suhdetta, voimassa olevia säännöksiä ja ohjeita sekä papin velvollisuuksia.

- On valitettavaa, että asioita joudutaan ratkaisemaan tällä tavalla. Pappislupaus ja sitoutuminen kirkon järjestykseen ovat kuitenkin olennaisia velvoitteita. On meidän kaikkien yhteinen etu, että pidämme kiinni yhteisesti sovitusta ja antamistamme lupauksista, piispa Simo Peura toteaa.

Jyväskylän seurakunnan kirkkoherra Arto Viitalan mielestä kapitulin ratkaisu odotetun mukainen. Hän pitää tuomiokapitulin päätöstä odotettuna otettaessa huomioon muiden tuomiokapitulien vastaavat päätökset. Viitalan mukaan pappien menettelytapojen arviointi kuuluu tällaisessa tilanteessa kapitulille.

- Varoitus on nimensä mukaisesti vakava signaali, mutta se ei muuta kyseisen jyväskyläläispapin asemaa työyhteisössä, Viitala toteaa. 

18.10.2017 16.58