Uutislistaukseen

Kotimaanapu auttaa hädänalaisia

Kirkkopalvelut ry on perustanut uuden, kristillistä lähimmäisenrakkautta toteuttavan hyväntekeväisyyspalvelun, Kotimaanavun, jonka tuottama apu kohdistetaan täysimääräisesti Suomeen. Kotimaanapu auttaa hädänalaisia suomalaisia ja Suomessa asuvia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

Arviolta noin 230 000 suomalaista elää tilapäiseksi tarkoitetun sosiaaliturvan varassa. Lähes 10 % kansalaisista on maksuhäiriömerkintä. Myös ulosottovelallisten määrä on noussut tasaisesti. Vuosittain yli 100 000 ihmistä Suomessa joutuu turvautumaan ruoka-apuun. Lähes puolet heistä elää 0–100 eurolla kuukaudessa.

– Perustimme Kotimaanavun tukeaksemme näiden ihmisten elämää seurakuntien diakoniatyön kautta, mikä toimii pitkälti kaikkialta poiskäännytetty­jen päätepysäkkinä, niin sanottuna viimeisenä avustusluukkuna, keräysjohtaja Tapio Pajunen Kirkkopalveluista sanoo.

– Suomalaisten elintaso on eriarvoistunut voimakkaasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Vaikka enemmistö voi paremmin kuin koskaan aiemmin, ongelmat tiivistyvät erilaisiin huo­no-osaisuuden notkelmiin, hyvinvointisosiologian professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistossa kertoo. – Julkisen talouden vakauttamispyrkimyksillä ei paranneta näiden ihmisten tilannetta. Menojen leikkaukset kirpaisevat korostetusti jo ennestään pienituloisia ja sosiaalietuuksien varassa eläviä ihmisiä, jotka käyttävät leikkausten kohteena olevia palveluja ja tulonsiirtoja eniten, Saari muistuttaa.

– Suomen perustuslain 19 § turvaa jokaiselle oikeuden perustoimeentuloon. Toisin sanoen julkisella vallalla on vastuu ihmisten hy­vinvoinnista. Ikävä kyllä, tällä hetkellä hyvinvointivaltion pohja vuotaa kuin seula. Näyttää siltä, että jatkossa joudumme entistä laajemmin turvautumaan yritysten ja yksityishenkilöjen hyväntekeväisyyteen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten elämän edellytysten turvaamiseksi, Tapio Pajunen toteaa.

– Vaivaisukko syntyi aikanaan köyhien auttajaksi. Olemme siinä tilanteessa, että ukot on laitettava uudelleen töihin keräämään varoja vähäosaisten tukemiseen. Kirkko ei saa jättää ihmistä pulaan hädän hetkellä, Pajunen jatkaa.

Kotimaanavulle suunnatuilla rahalahjoituksilla autetaan hädässä olevia taloudellisen, tavara- tai ruoka-avun kautta. Lahjoituksen voi kohdentaa myös haluamalleen paikkakunnalle. Kotimaanavun varoin tehtävää avustustyötä koordinoidaan Suomen evankelis-luterilaisissa seurakunnissa, joiden kautta apu menee perille. Yhteistyössä Kotimaanavun kanssa toimiva Suurella Sydämellä -vapaaehtoisverkosto puolestaan tarjoaa auttavia käsiä paikallistason avustustyöhön. Kotimaanapua ja Suurella Sydämellä
-toimintaa hallinnoi Kirkkopalvelut ry.

20.7.2015 09.27