Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä

 

Seurakunnan henkilöstövähennykset sujuneet aikataulussa

Jyväskylän seurakunta on edennyt hyvin tavoitteissaan henkilöstön vähentämisestä. Kirkkovaltuuston vuonna 2011 hyväksymä henkilöstösuunnitelma vaati 40 henkilötyövuoden vähentämistä 2020 mennessä. Viime vuoden loppuun mennessä seurakunta oli onnistunut vähentämään 36 henkilötyövuotta – kaikki suunnitellusti eläköitymisten myötä. Henkilöstövähennykset ovat koskeneet vakituisia, täysiaikaisia työtehtäviä.

Vuosi sitten perustettu työryhmä havaitsi henkilöstösuunnitelmaa päivittäessään, että kun 40 henkilötyövuoden vähennystavoite on saavutettu, uusiin vähennyksiin ei ole tarvetta. Henkilöstösuunnitelman päivittämisessä pääpaino oli työnkuvien määrittelyssä ja uudelleen organisoinnissa. Työryhmä tarkasteli myös, mitä seurauksia henkilöstövähennyksistä on eri puolilla seurakuntaa aiheutunut. Suurimmat ammattiryhmäkohtaiset vähennykset on tehty kiinteistötyöntekijöihin (21%) sekä lapsityöntekijöihin (16%).

Henkilöstösuunnitelmaa päivittäneen työryhmän loppuraportti esiteltiin kirkkoneuvostolle keskiviikkona.

 

Jyväskylä valmis isännöimään jäsenrekisteriä

Jyväskylän seurakunta on halukas alueellisen keskusrekisterin isännäksi. Seurakuntalaisten jäsentiedot ovat nykyisin kunkin seurakunnan omalla vastuulla, ja keskusrekisterihankkeella pyritään niiden keskitettyyn hallinnointiin. Alueelliset keskusrekisterit toimisivat hiippakunnittain.

Pastori Tuomas Palola Jyväskylän seurakunnasta on toiminut Lapuan hiippakunnan selvitysmiehenä keskusrekisterihankkeessa. Palolan selvityksen mukaan Jyväskylällä on hyvät edellytykset toimia alueellisen keskusrekisterin isäntäseurakuntana. Kirkkoneuvosto päätyi keskiviikon kokouksessaan ilmaista hankkeen valmistelijoille Jyväskylän valmiuden ja toiveen alueellisen keskusrekisterin isäntäseurakunnaksi ryhtymiselle.

 

Seurakunnan päätös leirikeskuksista venyy edelleen

Päätös Jyväskylän seurakunnan leirikeskusten kohtalosta siirtyy tuonnemmas. Asiaa punninnut kirkkoneuvoston nimeämä ohjausryhmä asettui yhden leirikeskuksen kannalle ja oli sitä mieltä, että muut leirikeskukset ja leirimajat tulisi myydä. Ohjausryhmä keskittäisi seurakunnan leiritoiminnan Vesangassa sijaitsevaan Vesalan leirikeskukseen. Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta keskiviikon kokouksessaan, mutta päätti äänestyksen jälkeen äänin 8-4 palauttaa sen valmisteluun.

Ohjausryhmä pohti erityisesti kahta vaihtoehtoa, Vaajakoskella sijaitsevan Koivuniemen leirikeskuksen laajentamista tai Vesalan päärakennuksen purkamista ja uudisrakennuksen tekemistä sen tilalle. Tässä mallissa osa Vesalan tontista myytäisiin. Vesalan uudisrakennuksen kustannusarvio on ohjausryhmän raportin mukaan 5,5 miljoonaa euroa, Koivuniemen vaihtoehto nykyinen korjausvelka huomioiden maksaisi kolme miljoonaa euroa.

Vaikka Vesalan vaihtoehto olisi Koivuniemeä kalliimpi toteuttaa, raportissa pidetään Vesalaa toiminnallisesti parempana. Ohjausryhmän jäsenet Tapio Lampinen ja Mauri Sompa jättivät eriävän mielipiteen raporttiin – heidän mielestään Vesala-vaihtoehto on liian kallis.

 

Lisätietoja: hallintojohtaja Anu Lajunen 050 340 9888, kirkkoherra Arto Viitala 0400 540 490

 

 

 

22.11.2017 21.08