Uutislistaukseen

Kirkko ei ole mukana suurmoskeijahankkeessa

Kirkko ei ole mukana moskeijahankkeessa, mutta yleisellä tasolla kirkko suhtautuu myönteisesti uskonnonharjoittamisen mahdollisuuksien parantamiseen ja uskontojen näkymiseen julkisessa tilassa.

Julkisuudessa on esiintynyt virheellinen käsitys, että evankelis-luterilainen kirkko olisi mukana Helsinkiin suunnitteilla olevan niin sanotun suurmoskeijahankkeen valmistelussa. Kirkko ei ole tukenut hanketta taloudellisesti eikä ole mukana sen valmistelussa.

Yleisellä tasolla kirkko kuitenkin suhtautuu myönteisesti uskonnonharjoittamisen mahdollisuuksien parantamiseen ja uskontojen näkymiseen julkisessa tilassa.
- Se, että muslimeilla on moskeija ja kristityillä kirkko, on erinomaisen hyvä asia, toteaa arkkipiispan erityisavustaja Petri Merenlahti.

Merenlahti on huolissaan muslimiväestöön kohdistuvista ennakkoluuloista.
- Maailmanlaajuisesti erilaisiin ihmisryhmiin ja erityisesti muslimeihin kohdistuu nyt huolestuttava ennakkoluulon aalto. Kirkko on mukana tukemassa uskontojen ja kulttuurien välistä avoimuutta ja vuoropuhelua, Merenlahti toteaa.

Vuoropuhelua kirkko tukee esimerkiksi myöntämällä toiminta-avustuksia järjestöille. Yksi kirkkohallituksen tukemista järjestöistä on Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry. Vuonna 2014 kirkkohallitus myönsi järjestölle tukea 7000 euroa, joka on alle 10 % yhdistyksen kokonaisbudjetista.

FOKUS ry on ollut yhtenä toimijana mukana Helsingin moskeijahankkeen selvitystyössä. Hanketta valmistellaan yhteistyössä muiden muassa Suomen Muslimiliitto ry:n, Suomen Musliminaiset ry:n sekä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa.

Kirkon tiedotuskeskus

LisätietojaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

28.7.2015 11.47