Uutislistaukseen

Lasten kokemaa rasismia ei pidä vähätellä

Vähemmistöihin kuuluvat lapset kokevat kiusaamista ja syrjintää arjessaan useimmiten koulussa. Lasten ja nuorten kohtaamat ennakkoluulot ovat yleisiä. Pelastakaa Lapset vaatii, että kaikkien aikuisten, mutta erityisesti huoltajien ja lasten kanssa työskentelevien, on puututtava havaitsemaansa kiusaamiseen, syrjintään ja rasismiin.

Pelastakaa Lapset muistuttaa, että jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen arkeen. Yksikään lapsi ei saa joutua kiusaamisen, syrjinnän, rasistisen huutelun, herjaamisen, fyysisen väkivallan tai niiden uhan kohteeksi. Lasta on kuunneltava ja autettava. Lasten kokemaa kiusaamista ja rasismia ei saa hyväksyä eikä vähätellä.

Vähemmistöihin kuuluvat lapset kokevat kiusaamista ja syrjintää arjessaan useimmiten koulussa. Lasten ja nuorten kohtaamat ennakkoluulot ovat yleisiä. Tämä ilmeni esimerkiksi Pelastakaa Lasten vuoden 2014 Lapsen ääni -kyselystä, jossa kartoitettiin 12 – 17 -vuotiaiden nuorten kokemuksia kiusaamisesta ja syrjinnästä. Kyselyyn vastasi yhteensä 467 lasta. Kyselyn perusteella kiusaamista ja syrjintää tapahtuu eniten koulussa. Joka kymmenes oli kokenut kiusaamista päivittäin. Pelastakaa Lapset pitää huolestuttavana erityisesti sitä, että joka viides kiusattu oli kyselyn perusteella kokenut fyysistä väkivaltaa koulussa.

Kiusaamistapausten käsittelyssä on huolestuttavaa lasten kokemus, etteivät aikuiset ota vakavasti ja puutu siihen. Lapset myös kokevat, että kiusaamisesta kertominen pahentaa tilannetta. Erityisen haavoittavaa kiusaaminen on silloin, jos se kohdistuu johonkin lapsen ominaisuuteen, kuten ihonväriin, jolle lapsi ei itse voi mitään. Pelastakaa Lapset vaatii, että kaikkien aikuisten, mutta erityisesti huoltajien ja lasten kanssa työskentelevien, on puututtava havaitsemaansa kiusaamiseen, syrjintään ja rasismiin. Kansalaistoiminnan päällikkö Riitta Kauppinen Pelastakaa Lapset ry:stä pitää erityisen huolestuttavana tilanteita, joissa viranomaiset, kuten poliisit, opettajat tai muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät vähättelevät rasismia lasten välisenä nahinointina, eivätkä puutu siihen.

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen arkeen. Aikuisen vastuulla on huolehtia lasten turvallisuudesta ja sellaisen ilmapiirin rakentamisesta, jossa lapset kokevat voivansa luottamuksellisesti kertoa kokemuksistaan ja että heidän kokemuksiinsa suhtaudutaan vakavasti.

(Uutinen: Pelastakaa lapset)

Pelastakaa Lapset on koonnut kasvattajille ja nuorille ohjeita rasismin käsittelyyn ja siihen puuttumiseen. Esite löytyy verkkosivustolta.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lapsen ääni – ihan läpällä -raportti Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lue lisää rasismista ja siihen puuttumisesta myös R-sana kirjastaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

7.8.2015 09.52