Uutislistaukseen

Teologit ja luonnontietelijät: Ilmastonmuutos haastaa maailmankatsomuksemme

Ongelmien juuret ovat elämäntavassa, joka perustuu siihen, että jatkuvasti halutaan lisää aineellista hyötyä, toteaa kannanotossa Espoon piispa Tapio Luoma.

Teologit ja luonnontieteilijät vaativat yhteisessä 11.8.2015 julkaistussa kannanotossaan nopeaa toimintaa ilmastonmuutoksen haittojen lieventämiseksi. Vaadittavat muutokset ovat niin suuria, että niiden aikaansaaminen vaatii sekä luonnontieteellistä osaamista että ihmistieteellistä ymmärrystä. Ilmastonmuutos haastaa ihmiskuntaa maailmankatsomuksellisella tasolla. 

Kannanotto on syntynyt luonnontieteilijöiden ja teologien keskusteluryhmässä, joka on kokoontunut vuodesta 2013.

”Ongelmien juuret ovat elämäntavassa, joka perustuu siihen, että jatkuvasti halutaan lisää aineellista hyötyä. Elämän mielekkyyttä ja yhteiskunnan menestystä ei enää voida mitata kulutuksen kasvamisella. Tarvitaan todellisuuskäsityksen muutosta, jossa elämän mielekkyys syntyy pikemminkin merkityksellisistä suhteista toisiin ihmisiin ja ympäröivään todellisuuteen”, puheenjohtajana toimiva Espoon piispa Tapio Luoma toteaa.

Teologit ja luonnontieteilijät painottavat, että kehityksen suuntaa on muutettava ripeästi, jotta entistä laajemmat ongelmat voitaisiin välttää.

”Meillä on vain neljäkymmentä vuotta aikaa tehdä suuri parannus”, ryhmän toinen puheenjohtaja, akatemiaprofessori Markku Kulmala varoittaa. ”Talouskasvun on tapahduttava ympäristön asettamissa rajoissa. Energiatehokkuutta on lisättävä ja energian kulutusta vähennettävä. Jotta tämä olisi mahdollista, on yhteiskunnassa pyrittävä kohtuuden hyveeseen.”

Teologit ja luonnontieteilijät muistuttavat samalla siitä, että ympäristöosaamisen kasvattaminen tarjoaa myös taloudellisia mahdollisuuksia Suomen kaltaiselle maalle.
(Uutinen: Kirkon tiedotuskeskus)

Kannanotto kokonaisuudessaan, puheenjohtajien videokommentit sekä kuvaus keskusteluryhmästä: www.ilmastokannanotto.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

11.8.2015 10.03