Uutislistaukseen

Seurakuntien kerhotoiminta helpottaa perheiden arkea

Seurakunnat ovat kuntien jälkeen suurin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntarjoaja. Iltapäivätoimintaan osallistuvista koululaisista noin 20 prosenttia käy seurakuntien ryhmissä.

3318958_Päiväkerho (Sanna Krook)_THUMB.jpg

Seurakunnat tarjoavat ensimmäistä ja toista luokkaa käyville koululaisille perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa kautta maan. Koulupäivän jälkeisen ohjelman lisäksi lasten on mahdollista osallistua myös aamutoimintaan, jonka suosio on viime vuonna kasvanut merkittävästi. Kerhomuotoinen toiminta tarjoaa lapsille turvallisen aikuisen läsnäoloa ja rentouttavaa puuhastelua silloin, kun vanhemmat ovat töissä.

Iltapäivätoiminnan ohjelman suunnittelevat koulutetut ja ammattitaitoiset lastenohjaajat. Toimintaan sisältyy myös omaehtoista oleilua. - On muistettava, että iltapäivään mennessä lapsi on tehnyt jo yhden työpäivän koulussa, toteaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiantuntija Heljä Petäjä.

Tavallisesti iltapäiväkerhoissa puuhastellaan niin sisällä kuin ulkonakin. Useimmiten tarjotaan mahdollisuus myös läksyjen tekoon.

Tänä syksynä vietetään kirkon varhaiskasvatuksen 70-vuotisjuhlaa. Alun perin vuonna 1945 käynnistynyt päiväkerhotoiminta perustettiin helpottamaan perheiden arkea tarjoamalla lapsille viikoittain tai päivittäin muutaman tunnin mittaista ryhmätoimintaa.

Alle kouluikäisille suunnatuilla päiväkerhoilla on yhä keskeinen osa kirkon varhaiskasvatuksessa. Vuonna 2014 hieman vajaa neljännes ikäluokasta eli 42 000 lasta osallistui seurakuntien päiväkerhotoimintaan. Yhteensä seurakuntien kaikkeen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan osallistui yli 82 000 lasta, kun mukaan lasketaan päivä- ja koululaiskerhotoiminnan lisäksi kesäkerhot ja pyhäkoulut.

Sekä koululaisten iltapäivätoiminnassa että pienempien päiväkerhoissa ollaan lapsia varten: jokainen lapsi on tärkeä. Kirkon varhaiskasvatuksessa tuetaan kristilliseltä arvopohjalta lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja perheiden hyvinvointia.

Perheiden tukeminen arjessa edellyttää myös uusien palvelumuotojen kehittämistä. - Kirkko on pystynyt reagoimaan yhteiskunnassa nousseisiin lasten ja perheiden tarpeisiin, kertoo kirkon varhaiskasvatuksen asiantuntija Raija Ojell. Eräs tuore toimintatapa ovat illoista iltapäiviin siirretyt harrastekerhot, joihin myös isommat koululaiset ovat tervetulleita viettämään aikaa koulun jälkeen.

Syksyn päiväkerhoihin ja aamu- sekä iltapäivätoimintaan on ilmoittauduttu jo keväällä, mutta paikoin ryhmissä voi vielä olla tilaa. Ajantasaisesta varaustilanteesta ja muusta harrastustoiminnasta voi tiedustella suoraan seurakunnista.

13.8.2015 13.36