Kaste- ja vihkivaraukset avoinna perjantaina 17.5. klo 11.30-15.00 

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä

- Kirkkoneuvosto esittää tämän vuoden talousarvioesityksen käyttötalousosan muuttamista siten, että Keskusseurakuntatalon uudisosan purkamiseen varataan 300 000 euroa. Keskusseurakuntatalon uudisosan purku-urakka on tarkoitus saada valmiiksi maaliskuun loppuun mennessä.
Talousarvioesityksen investointiosaan kirkkoneuvosto esittää 65 000 euron määrärahaa Taulumäen kirkon äänentoiston uusimista varten sekä 60 000 euroa Lahjaharjun hautausmaan valaistuksen peruskorjaukseen.  Käyttötalous- ja investointiosan muuttamisesta päättää kirkkovaltuusto.

- Kirkkoneuvosto esittää Lapuan tuomiokapitulille, että Huhtasuon aluekappalaisen virka julistetaan haettavaksi. Virka tuli avoimeksi Mauri Tervosen jäätyä eläkkeelle 1.8.2017. 

- Ahti Vielma on lähettänyt Jyväskylän seurakunnalle kirjeen Lohikosken kirkon peruskorjauksen käynnistämiseksi. Asiasta pyydetään lausunto kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalta. Kirkkoneuvoston käsittelyyn asia tulee seuraavan kerran huhtikuussa.

- Yhteisvastuukeräys 2018 torjuu nälkää ja köyhyyttä. Suomessa keräysvaroilla tuetaan taloudellisesti vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä. Yhteisvastuun keräystuloksesta jää oman seurakunnan käyttöön 20 prosenttia keräystuotosta. Jyväskylän seurakunnan osuus käytetään yhteisöruokailujen kehittämiseen ja toiminnan vahvistamiseen. Tällä hetkellä yhteisöruokailua järjestetään Keltinmäen kirkolla. Kevään aikana yhteisöruokailu on tarkoitus toteuttaa myös Huhtasuon alueseurakunnan alueella, todennäköisesti Huhtakodilla. Rahaa tarvitaan muun muassa lämpöastioiden hankintaan.

 

 

 

 

23.1.2018 21.20