Kaste- ja vihkivaraukset avoinna perjantaina 17.5. klo 11.30-15.00 

Uutislistaukseen

Palveleva puhelin etsii ja kurssittaa uusia päivystäjiä

Palvelevan puhelimen päivvystäjät vastaanottavat puheluita, joissa keskustellaan ihmissuhteista, elämänarvoista ja hengellisistä kysymyksistä. Yksinäisyys on suurin syy, joka saa soittamaan Palvelevaan puhelimeen.

Palveleva puhelin on ev.lut. kirkon auttava puhelin, joka palvelee kaikkialla Suomessa. Palvelevan puhelimen päivystäjä auttaa kuuntelemalla ja keskustelemalla. Hän ei tyrkytä omia neuvojaan, vaan tukee yhteydenottajaa löytämään itse elämäänsä parhaiten sopivia ratkaisuja.

Palveleva puhelin etsii nyt uusia päivystäjiä Jyväskylässä. Päivystäjän tehtävässä tarvitaan taitoa kuunnella sekä kykyä itsenäiseen ja sitoutuneeseen työskentelyyn. Soittaessa ei tarvitse esitellä itseään, ja myös päivystäjä toimii nimett­ömänä. Käydyt keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia. Palveleva puhelin tarjoaa myös mahdollisuuden kehittyä tehtävässä säännöllisen työnohjauksen ja jatkokoulutuksen avulla.

Yksinäisyys on suurin keskustelujen aihe, ja sitä koetaan monella elämän alueella. Se liittyy mielenterveyskysymyksiin, parisuhdeongelmiin ja työpaikalla koettuihin tilanteisiin. Ihmissuhteisiin liittyvät vaikeudet ovat keskeisesti esillä käydyissä keskusteluissa.
Palveleva puhelin tarjoaa apua ihmiselle silloin, kun hän haluaa keskustella elämään liittyvistä suurista tai pienistä kysymyksistä. Palvelevaan puhelimeen soittajat pohtivat hengellisiä kysymyksiä, arvoja, elämäntapaa, kasvatusta ja perhe-elämää. Ajatusten jakaminen jonkun vierellä kulkijan, kuten Palvelevan puhelimen päivystäjän, kanssa voi auttaa monia ajautumasta syvempiin elämän kriiseihin.

Keski-Suomessa toimintaa on ollut jo 46 vuotta. Alkuaikoina Palvelevan puhelimen vastaajat olivat pääasiassa seurakunnan työntekijöitä. Pikku hiljaa alettiin kouluttamaan vapaaehtoisia päivystäjiä, ja nykyään heidän osuutensa on huomattavasti seurakunnan työntekijöiden osuutta suurempi.

Palveleva puhelin päivystää kaikkialla Suomessa numerossa 01019 0071. Päivystys on sunnuntaista torstaihin klo 18-01 ja perjantaina ja lauantaina klo 18-03.

 

Oletko kiinnostunut ev.lut. seurakunnan vapaaehtoistyöstä, yksinäisten ja vaikeuksissa olevien lähimmäisten auttamisesta

Palvelevan puhelimen (01019 0071)PERUSKURSSI alkaa marraskuussa. Kurssi koostuu viidestä koulutuspäivästä vuoden aikana, tutustumisesta päivystystyöhön ja työnohjauksesta. Kurssista kiinnostuneet haastatellaan ennen peruskurssille valitsemista. Päivystäjät sitoutuvat päivystämiseen, työnohjaukseen ja jatkokoulutuksiin. Päivystäjän tulee olla ev.lut. seurakunnan jäsen.

Ilmoittautumiset 31.8.-4.9 klo 12-14.30
Jaana Ristonmaa, Palvelevan puhelimen ja perhetyön toiminnanohjaaja
puh. 014-334 7800 tai jaana.ristonmaa(at)evl.fi

18.8.2015 09.41