Uutislistaukseen

Tapio Luoma ja Björn Vikström jatkoon arkkipiispan vaalissa

Alustavan ääntenlaskennan mukaan Espoon piispa Tapio Luoma ja Porvoon piispa Björn Vikström menevät jatkoon toiselle vaalikierrokselle Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispan vaalissa. Torstaina käydyssä vaalissa Luoma sai 38 prosenttia ja Vikström 26 prosenttia ehdokkaiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhteenlaskettu äänimäärä jakautui alustavan laskennan mukaan viiden ehdokkaan kesken seuraavasti:

Tapio Luoma 259 (38 %)
Björn Vikström 179 (26 %)
Heli Inkinen 97 (14 %)
Ville Auvinen 89,333 (13 %)
Ilkka Kantola 58,333 (8,5 %)

Tulokset vahvistaa tuomiokapituli.

Vaalin ensimmäisen kierroksen äänestysprosentti oli 92. Arkkipiispanvaalissa äänioikeutettuja on kaikkiaan 1530.

Äänioikeutettuja ovat arkkihiippakunnan papit ja lehtorit sekä seurakuntien valitsemat maallikkovalitsijat, joita on yhtä monta kuin hiippakunnan äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita. Äänivaltaisia ovat myös kaikki kirkolliskokousedustajat sekä hiippakuntavaltuustojen, tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen jäsenet.

Kirkon uudistetun vaalilainsäädännön mukaisesti Turun arkkihiippakunnan äänioikeutettujen äänten painoarvoa vähennetään vaalin tulosta laskettaessa jakamalla äänet kolmella. Uudistuksella on pyritty siihen, että muiden hiippakuntien ja kokonaiskirkon vaikutus arkkipiispan vaalissa on vahvempi arkkipiispan kokonaiskirkon tehtävien ja niiden merkityksen kasvettua.

Toinen vaalikierros on 1. maaliskuuta, ja se käydään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken.

Uusi arkkipiispa aloittaa tehtävässään 1. kesäkuuta.

 

 

 

8.2.2018 15.28