Uutislistaukseen

Mietintö: Ei perusteita avioliiton muuttamiseksi

Kirkolliskokouksen perustevaliokunta ei puolla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyisen avioliittokäsityksen laajentamista tai muuttamista.

Valiokunnan mietintö on vastaus edustaja-aloitteeseen, jossa ehdotetaan kirkon avioliittokäsityksen laajentamista myös samaa sukupuolta olevia pareja koskevaksi. Mietinnön mukaan aloitteen esittämät näkökohdat eivät anna riittäviä perusteluja avioliiton muuttamiseksi.

Osa perustevaliokunnan jäsenistä on allekirjoittanut eriävän mielipiteen, jossa esitetään aloitteen hyväksymistä.

 

 

16.5.2018 09.36