Uutislistaukseen

Aloite avioliittokäsityksen laajentamisesta raukesi

Kirkolliskokous pyytää piispainkokousta edelleen selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi. Aloite kirkon avioliittokäsityksen laajentamisesta jätettiin äänestysten jälkeen raukeamaan.

Perustevaliokunta katsoi avioliittokäsitystä koskevassa mietinnössään, että aloitteen esittämät näkökohdat eivät anna riittäviä perusteluja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyisen avioliittokäsityksen laajentamiselle tai muuttamiselle.

Porvoon piispa Björn Vikström antoi vastaehdotuksen ja ehdotti, että aloite ei raukea, vaan se lähetettäisiin piispainkokoukselle jatkovalmistelua varten. Vikströmin ehdotus hävisi äänin 59–46 (yksi tyhjä ääni).

Kirkolliskokousedustaja Arto Antturi teki jatkoehdotuksen, jonka mukaan kirkolliskokous pyytää piispainkokousta edistämään kunnioittavaa keskustelua ja edelleen selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi. Antturin ehdotus hyväksyttiin äänin 32–73 (yksi tyhjä ääni).

Avioliittokäsityksen laajentamista koskevassa keskustelussa käytettiin yhteensä 73 puheenvuoroa. Aiempaa useammissa puheenvuoroissa korostettiin, että on löydettävä yhteisiä ratkaisuja niin, että eri tavoin ajattelevat voivat kokea kirkon omakseen.

 

 

18.5.2018 12.34