Uutislistaukseen

Monet hyötyvät Kirkon Ulkomaanavun koulutustyöstä

Kouluun pääsy on monen muuttujan summa. KUA:n koulutustyössä otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon koulunkäyntiin vaikuttavat tekijät ja mahdolliset esteet. Yhteisöjen osallistaminen on usein edellytys kestävälle koulutustyölle.  

”Olemme saaneet hyviä tuloksia muun muassa Ugandassa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Etelä-Sudanissa. Kouluruokailun järjestäminen, naisopettajien määrän lisääminen ja toimeentulohankkeiden kehittäminen vanhempainyhdistysten toimintaan ovat lisänneet koulunkäyntiä”, sanoo KUA:n opetusalan erityisasiantuntija Minna Peltola

 

Viime vuonna Kirkon Ulkomaanavun (KUA) koulutustyöstä hyötyi eri maissa yli 215 000 oppijaa. Koulutushankkeiden määrässä tapahtui kasvua, toteutettuja hankkeita oli 56. KUA:n tuella rakennettiin tai kunnostettiin 763 koululuokkaa ja koulutettiin 5444 opettajaa. Tiedot käyvät ilmi juuri ilmestyneestä Kirkon ulkomaanavun vuosikertomuksesta.

Opinto-ohjaus ja yrittäjyyskoulutus uusia keinoja 

 

KUA tähtää koulutuksen laadun parantamiseen. Opinto-ohjaus ja yrittäjyyskoulutus ovat uusia painopisteitä, joista ollaan saatu lupaavia tuloksia. 

Jo tuhannet nuoret Kambodžassa saavat KUA:n kouluttaman opinto-ohjaajan antamaa opinto-ohjausta. Opinto-ohjauksen myötä oppilaiden kyky tehdä opintosuunnitelmia ja valita tulevia ammattejaan on parantunut ja koulun keskeyttäminen on vähentynyt.

Vuonna 2017 kahdeksassa toimintamaassa 2619 ihmistä pääsi yrittäjyyskoulutukseen, jossa heitä autettiin perustamaan oma yritys. Esimerkiksi Jordaniassa 96 prosenttia yrittäjyyskoulutuksen saaneista perusti stipendin avulla onnistuneesti oman yrityksen. 

 

Kirkon Ulkomaanavun työn teemat ovat oikeus rauhaan, oikeus laadukkaaseen koulutukseen ja oikeus toimeentuloon. KUA käytti viime vuonna avustustyöhön 38,6 miljoonaa euroa, joka on 7,5 miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna. 

Lue lisää: Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2017Linkki avautuu uudessa välilehdessä
Lisätietoja: tiedottaja Ulla Kärki, p. 050 576 7948

 

13.6.2018 13.38