Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä

 

Halssilan seurakuntakeskus myyntiä vauhditetaan

 

Halssilan seurakuntakeskus on paljastunut odotettuakin huonokuntoisemmaksi. Hiljattain valmistuneiden kuntotutkimusten mukaan kiinteistön korjausaste on 81 prosenttia. Tutkituista rakenteista kolmannes on mikrobivaurioituneita, alapohjassa puolet. Rakennuksessa on käytetty nykyisin haitta-aineiksi luokiteltavia asbestia ja raskasmetalleja.

Korjauksen kustannusarvio 4,4 miljoonaa euroa. Vaikka Halssilan seurakuntakeskus on asemakaavalla suojeltu ja se sijaitsee hyvällä paikalla, peruskorjaus on seurakunnan omaan käyttöön liian kallis.

Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto on tehnyt päätöksen rakennuksesta luopumisesta jo joulukuussa 2015. Kirkkoneuvosto antoi keskiviikon kokouksessaan seurakunnan kiinteistöpäällikölle valtuudet laittaa rakennus nykyistä näkyvämmin myyntiin.

Neuvosto keskusteli myös Lohikosken seurakuntakeskuksen kunnosta. Kuntotutkimusten mukaan tutkituista rakenteista noin puolet on mikrobivaurioituneita, ja rakennuksessa on käytetty asbestia ja raskasmetalleja. Kiinteistön korjausaste on 85,5 prosenttia ja kustannusarvio 3,1 miljoonaa euroa. Myös Lohikosken seurakuntakeskuksesta on päätetty jo vuonna 2015 luopua.

 

Jyväskylän seurakunnasta savuton

Jyväskylän seurakunnasta tulee savuton seurakunta lokakuun alusta lukien. Savuttomuus tarkoittaa muun muassa, että tupakointipaikat on sijoitettu riittävän kauas seurakunnan rakennuksista niin, ettei savu kulkeudu sisälle, tupakoivia työntekijöitä tuetaan tupakoinnin lopettamisessa, ja työnhakuilmoituksissa kerrotaan työpaikan olevan savuton. Seurakunta tukee tupakoinnin lopettavia työntekijöitä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Savuttomuudella tarkoitetaan yksilön oikeutta puhtaaseen hengitysilmaan sekä tupakoimattomuuden terveyttä edistävän merkityksen esillä pitämistä kirkon ja seurakunnan toimintakulttuureissa.

 

Lisätietoja: hallintojohtaja Anu Lajunen 050 340 9888

 

13.6.2018 20.11