Uutislistaukseen

Piispat: Kaikkia pakolaisia kohdeltava tasapuolisesti

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat painottavat vahvasti sitä, että kaikkia turvapaikanhakijoita ja pakolaisia on kohdeltava tasapuolisesti.

- Apua tarvitsevia ei tule asettaa eriarvoiseen asemaan uskonnon eikä kansallisuuden nojalla, piispat painottavat.

Piispat kannustavat paitsi seurakuntia myös kuntia ja valtiota kantamaan vastuunsa kriisissä.

- Toivomme kunnilta ennakkoluulotonta tukea vastaanottokeskusten perustamiselle ja hallitukselta toimia, joilla kannetaan yhteistä vastuuta Eurooppaan saapuvista turvapaikanhakijoista.

Piispojen näkemykset käyvät ilmi yhteisestä julkilausumasta, jonka he antoivat tänään Porvooseen kokoontuneen piispainkokouksen yhteydessä. Pakolaiskriisi ei ollut piispainkokouksen virallisella asialistalla, mutta piispoilla on tapana käsitellä piispainkokouksen yhteydessä myös ajankohtaisia asioita.

10.9.2015 12.19