Kaste- ja vihkivaraukset avoinna perjantaina 17.5. klo 11.30-15.00 

Uutislistaukseen

Kirkossa varaudutaan avuntarvitsijoiden määrän kasvuun

Kirkon diakoniatyössä ennakoidaan, että hallituksen suunnittelemat toimenpiteet talouskasvun vauhdittamiseksi tulevat kasvattamaan avuntarvitsijoiden määrää, sillä monet sopeuttamistoimet vaikuttavat pienituloisiin ihmisiin.

- Diakonialla tulee olemaan yllin kyllin työtä koetun todellisuuden kuuluttajana, kun Suomessa nyt säästetään. Diakonia tuottaa kokemuksellista tietoa työskennellessään heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kanssa. Osa leikkauksista tulee viiltämään jo valmiiksi heikoilla olevia. Kaikkia seurauksia ja huononnuksien kertymistä samoille ihmisille ei voida ennakoida, vaan ne tulevat näkyviin vasta ajan kanssa. Päättäjien on syytä olla korva tarkkana ja valmiina korjaamaan kohtuuttomuuksia ja mahdottomuuksia, Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala toteaa.

Julkisuudessa keskusteluja dominoivat nyt taloudelliset näkökulmat ja kriteerit. Vaikka diakonian kautta saa myös taloudellista apua, diakoniassa keskustelujen keskiössä ovat muut arvot kuin talous. Kirkon diakoniarahaston avustusta hakeneet ovat sanoneetkin, että tärkeämpää kuin raha on ollut se, että on saanut puhua omasta elämäntilanteesta laajasti tulematta tuomituksi.

Diakonian kokemusten perusteella monella ihmisellä on suuri tarve tulla kohdatuksi kokonaisuutena. Ihmiset ovat väsyneet hakemaan apua usealta eri avustusluukulta. Diakonian vahvuudeksi koetaan juuri kohtaaminen. Kasvokkain tapahtuvan kohtaamisen lisäksi kirkko tarjoaa keskustelumahdollisuuksia myös puhelimessa ja verkossa.

Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen edellyttää entistä enemmän moniammatillista yhteistyötä. Diakoniaa voidaan sanoa ”turvaverkonkutojaksi” yhteiskunnassa, jossa turvaverkot yhä useammin pettävät. Kirkko tekee diakoniatyötä usein yhteistyökumppaneiden kuten kuntien kanssa. Esimerkiksi Vantaan seurakunnat aloittivat kaupungin kanssa hävikkiruokavaraston 8. syyskuuta.

Toteuttamalla diakoniaa kirkko ja sen jäsenet seuraavat Jeesuksen esimerkkiä ja opetuksia. Diakonia on erottamaton ja keskeinen osa kirkon perustehtävää. Ihmiset hakevat diakoniasta apua taloudellisiin vaikeuksiin, mutta myös uupumuksesta johtuvaan ahdistukseen erilaisten paineiden alla. Perheitä kirkko tukee myös järjestämällä lasten ja nuorten toimintaa, edullisia ja ilmaisia kerhoja sekä retkiä ja leirejä.

Diakonian keskeinen tehtävä on toivon ja luottamuksen lisääminen ihmisten elämässä, kun tulevaisuus on epävarmaa ja elämä kriisissä. Diakonian vertaisryhmät ja mahdollisuudet kahdenkeskeisiin keskusteluihin tarjoavat joskus ulospääsyn umpikujalta tuntuvasta tilanteesta.

Diakoniatyöntekijöillä oli 634 000 asiakaskontaktia vuonna 2014. Eri asiakkaita oli 147 700 henkilöä. Taloudelliset huolet olivat tavallisin syy ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijään (27 %, 179 600 keskustelua). Asumisen kalleus nousi esiin monissa keskusteluissa. Kirkko antoi suoraa taloudellista apua 7,7 miljoonaa euroa.

15.9.2015 15.01