Uutislistaukseen

Seurakuntavaalit 2018: Tasa-arvo ja tasapuolisuus kirkon johtotehtävissä ovat ehdokkaille tärkeitä asioita

Seurakuntavaalien ehdokkaat pitävät sukupuolten tasa-arvoa tärkeänä kehittämiskohteena kirkossa. Ehdokkaista 87 prosenttia on sitä mieltä, että kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo. Yli kolme neljästä ehdokkaasta (78%) haluaisi myös kirkon pyrkivän siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimisi tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Tiedot käyvät ilmi seurakuntavaalien vaalikoneesta, johon 8400 ehdokasta antoi vastauksensa määräaikaan mennessä.

- Kirkon johtotehtävien tasapuolisuudessa ehdokkaiden vastaukset mukailevat Kirkon Akateemisten jäsenkyselyn 2018 tuloksia. Siinä papeista kaksi kolmasosaa ja teologeista kolme neljäsosaa oli sitä mieltä, että naisia tulisi olla nykyistä enemmän kirkon johtotehtävissä. Naisten ja miesten väliset näkemyserot tässä kysymyksessä ovat seurakuntavaalien ehdokkaiden keskuudessa pienemmät kuin esimerkiksi papeilla, kertoo Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Veli-Matti Salminen.

Yli puolet ehdokkaista (55%) katsoo, että kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset. Tähän asiaan kuitenkaan yli neljännes ehdokkaista ei halunnut ottaa kantaa.

Vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista puolet (51%) on sitä mieltä, että kirkon tulisi edelleen vihkiä avioliittoon vain mies ja nainen. Samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä kannattaa 44 prosenttia ehdokkaista, hieman suurempi osuus kuin esimerkiksi kanttoreista Kirkon Akateemisten jäsenkyselyssä.

Seurakuntavaaleissa on yhteensä 16 700 ehdokasta, mutta osa ehdokkaista on ehdolla seurakuntayhtymissä kaksissa vaaleissa. Vaalikoneeseen vastanneet edustavat siis reilusti yli puolta vaaleissa ehdolla olevista henkilöistä. Vuoden 2014 seurakuntavaaleissa vaalikoneeseen vastasi 10 000 ehdokasta 19 000:sta.

Itsenäisissä seurakunnissa toimitetaan vain yhdet vaalit, jossa valitaan kirkkovaltuuston jäsenet. Seurakuntayhtymissä on kahdet vaalit, joissa valitaan luottamushenkilöt sekä yhtymien yhteiseen kirkkovaltuustoon että seurakuntaneuvostoon.

Vaalikone on äänestäjille auki vaalipäivään 18.11. asti osoitteessa https://www.seurakuntavaalit.fi/vaalikoneLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Vaalien ennakkoäänestys on 6.–10.11. Varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 18.11.2018.

23.10.2018 15.14