Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä

Vesalan leirikeskus

Kirkkovaltuusto teki toukokuussa päätöksen Jyväskylän seurakunnan leiritoiminnan keskittämisestä ja uuden päärakennuksen rakentamisesta Vesalaan. Hankkeen kustannusarvioksi määriteltiin 5,46 miljoonaa. Nyt valmistuneiden ensimmäisten suunnitelmien mukaan keväällä asetettu tavoitehinta ei toteutuisi, vaan kustannusarvio nousisi 8,7 miljoonaan euroon. Kirkkoneuvosto päätti hallintojohtaja Anu Lajusen esityksen mukaisesti, että kustannusten karsimiseksi tarvitaan vaihtoehtoinen suunnitelma, jossa tilojen määrää on pienennetty.

Kustannusten nousuun on vaikuttanut ennen muuta tilaohjelman laajentuminen siitä, mitä vielä viime keväänä kaavailtiin. Majoituskapasiteetin lisäämistä on pidetty tarpeellisena, mutta nyt on määrä vielä kertaalleen tarkastella toiminnallisesti välttämättömiä tarpeita.

Rakentamista koskevat suunnitelmat ja kustannuslaskelmat esitellään kirkkovaltuustolle marraskuun lopulla kirkkovaltuuston iltakoulussa. Kirkkoneuvosto tekee mahdollista rakentamispäätöstä koskevan esityksen kirkkovaltuustolle ylimääräisessä kokouksessaan joulukuussa.

Suunnitelmien mukaan seurakunnalla on kymmenen vuoden kuluttua ainoastaan yksi leirikeskus, jonne Jyväskylän seurakunnan leiritoiminta keskitetään.

Lisätiedot: hallintopäällikkö Anu Lajunen p. 050 340 9888

 

 

 

21.11.2018 21.30