Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä

 

Seurakuntapastoriksi Vaajakoskelle esitetään valittavaksi Esa Jurva, Huhtasuolle Juho Puhto ja Kuokkalaan Miika Mäkinen. Viranhoitomääräykset antaa Lapuan tuomiokapituli. Kaikki valitut ovat jyväskyläläisiä.

Yhteiseen seurakuntatyöhön sijoitetaan pastorin virka yhteiskunnallista työtä varten. Virka perustetaan toukokuun alusta lukien.

B-kanttorin virkaan Vaajakoskelle valittiin Eveliina Modinos Kuopiosta.

Ylipuutarhurin virka julistetaan uudelleen haettavaksi.

Suntiotyön hallinnointi siirtyy vuoden alusta alueseurakuntiin. Alueseurakunnan suntiotehtäviä hoitavat kiinteistötyöntekijät siirretään alueseurakuntien työntekijöiksi 1.4. alkaen.

Huhtasuolle sijoitettu lastenohjaajan tehtävä julistetaan haettavaksi 18.1. mennessä. Työsuhde alkaa 1.4.

Yhteisvastuukeräyksen seurakuntaan jäävä osuus lahjoitetaan ensi vuonna Jyväskylä kristillisen opiston säätiölle. Summa käytetään taloudellisina avustuksina opiston vapaan sivistystyön linjan alle 25-vuotiaille opiskelijoille, joilla on taloudellisia vaikeuksia selviytyä opintolinjan maksuista ja heidän elämäänsä on kohdannut ennakoimaton kriisitilanne. Avustuksen käytöstä päättää opiston oppilashuollon ryhmä.

Jyväskylän seurakunnassa otetaan 1.1.2020 alkaen käyttöön suorituslisäjärjestelmä. Järjestelmän arviointikriteerit ovat työssä suoriutuminen ja työyhteisötaidot. Suorituslisää maksetaan odotusten mukaisen hyvän suoritustason ylittävästä työsuorituksesta. Suorituslisään käytettävä euromäärä päätetään viimeistään vuoden 2020 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja: hallintojohtaja Anu Lajunen 050 340 9888

 

19.12.2018 20.12